نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکویلا و باغ
سازمان برنامه شمالی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره ویلا در سازمان برنامه شمالی

رهن و اجاره ویلا ، خانه ویلایی و باغ ویلا در سازمان برنامه شمالی

مشاهده آگهی ها روی نقشه