نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکویلا و باغ
طالقانی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره ویلا در طالقانی

رهن و اجاره ویلا ، خانه ویلایی و باغ ویلا در طالقانی

مشاهده آگهی ها روی نقشه