نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکویلا و باغ
عفیف آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره ویلا در عفیف آباد

رهن و اجاره ویلا ، خانه ویلایی و باغ ویلا در عفیف آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه