نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکویلا و باغ
فاز یک پادادشهر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره ویلا در فاز یک پادادشهر

رهن و اجاره ویلا ، خانه ویلایی و باغ ویلا در فاز یک پادادشهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه