نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکویلا و باغ
مشکین دشت
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره ویلا در مشکین دشت

رهن و اجاره ویلا ، خانه ویلایی و باغ ویلا در مشکین دشت

مشاهده آگهی ها روی نقشه