نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکویلا و باغ
مصلی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره ویلا در مصلی

رهن و اجاره ویلا ، خانه ویلایی و باغ ویلا در مصلی

مشاهده آگهی ها روی نقشه