نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکویلا و باغ
میدان عدل امام خمینی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره ویلا در میدان عدل امام خمینی

رهن و اجاره ویلا ، خانه ویلایی و باغ ویلا در میدان عدل امام خمینی

مشاهده آگهی ها روی نقشه