نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکویلا و باغ
هفت تیر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره ویلا در هفت تیر

رهن و اجاره ویلا ، خانه ویلایی و باغ ویلا در هفت تیر

مشاهده آگهی ها روی نقشه