نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکویلا و باغ
کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره ویلا در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)

رهن و اجاره ویلا ، خانه ویلایی و باغ ویلا در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)

مشاهده آگهی ها روی نقشه