نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکویلا و باغ
کوروش (کوی ملت)
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره ویلا در کوروش (کوی ملت)

رهن و اجاره ویلا ، خانه ویلایی و باغ ویلا در کوروش (کوی ملت)

مشاهده آگهی ها روی نقشه