نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکویلا و باغ
یافت آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره ویلا در یافت آباد

رهن و اجاره ویلا ، خانه ویلایی و باغ ویلا در یافت آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه