فروخته شده
مشارکت در ساخت منطقه نیاوران ۶۵۰ متری
1
کلنگی 650 متری برای فروش در تهران ، نیاوران
مشارکت در ساخت منطقه نیاوران ۶۵۰ متری
 • 650 متر
 • ساخت 1355
1 سال پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان ۱۵۰ متری نیاوران
1
آپارتمان 150 متری برای فروش در تهران ، نیاوران
فروش آپارتمان ۱۵۰ متری نیاوران
 • 150 متر
 • ساخت 1394
 • 3 خواب
1 سال پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
مشارکت در ساخت ۵۲۰ متر در دروس
1
کلنگی 520 متری برای فروش در تهران ، دروس
مشارکت در ساخت ۵۲۰ متر در دروس
 • 520 متر
 • ساخت 1360
1 سال پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
مشارکت در ساخت ۶۳۰ متر در نیاوران
1
کلنگی 630 متری برای فروش در تهران ، نیاوران
مشارکت در ساخت ۶۳۰ متر در نیاوران
 • 630 متر
 • ساخت 1359
1 سال پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش کلنگی ۵۸۰ متری در نیاوران
1
کلنگی 580 متری برای فروش در تهران ، نیاوران
فروش کلنگی ۵۸۰ متری در نیاوران
 • 580 متر
 • ساخت 1369
1 سال پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان ۴۲۷ متری در کامرانیه
1
آپارتمان 427 متری برای فروش در تهران ، کامرانیه
فروش آپارتمان ۴۲۷ متری در کامرانیه
 • 427 متر
 • ساخت 1382
 • 6 خواب
1 سال پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان در نیاوران ۱۵۰ متری
1
آپارتمان 150 متری برای فروش در تهران ، نیاوران
فروش آپارتمان در نیاوران ۱۵۰ متری
 • 150 متر
 • ساخت 1394
 • 3 خواب
1 سال پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
اجاره و شراکت ویلا در حومه تهران ، دماوند
2
کلنگی 600 متری برای اجاره در تهران ، دماوند
اجاره و شراکت ویلا در حومه تهران ، دماوند
 • 600 متر
 • ساخت 1365
1 سال پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان ۱۹۰ متری در نیاوران
1
آپارتمان 190 متری برای فروش در تهران ، نیاوران
فروش آپارتمان ۱۹۰ متری در نیاوران
 • 190 متر
 • ساخت 1383
 • 3 خواب
1 سال پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان در نیاوران ۲۷۰ متری
1
آپارتمان 270 متری برای فروش در تهران ، نیاوران
فروش آپارتمان در نیاوران ۲۷۰ متری
 • 270 متر
 • ساخت 1394
 • 4 خواب
1 سال پیش

مشاور انصاری