فروخته شده
285متری شهرکی لاکچری نوشهرمازندران
1
ویلا 285 متری برای فروش در مازندران ، نوشهر
285متری شهرکی لاکچری نوشهرمازندران
 • 285 متر
 • ساخت 1396
7 ماه پیش

مشاور نیما وزیری
فروخته شده
230متری نیم پلوت شهرکی محمودآبادمازندران
2
ویلا 230 متری برای فروش در مازندران ، محمود آباد
230متری نیم پلوت شهرکی محمودآبادمازندران
 • 230 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور نیما وزیری
فروخته شده
190متری شهرکی نیم پلوت.محمودابادجاده دریا(مازندران)
1
ویلا 190 متری برای فروش در مازندران ، بابلسر
190متری شهرکی نیم پلوت.محمودابادجاده دریا(مازندران)
 • 190 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور علی میهن دوست
فروخته شده
220متری شهرکی شیک دوبلکس محموداباد
1
ویلا 220 متری برای فروش در مازندران ، محمود آباد
220متری شهرکی شیک دوبلکس محموداباد
 • 220 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور نیما وزیری
فروخته شده
ویلایی320متری مجللو شیک با ویو ابدی
2
ویلا 320 متری برای فروش در مازندران ، محمود آباد
ویلایی320متری مجللو شیک با ویو ابدی
 • 320 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور نیما سلطانی
فروخته شده
220مترویلایی ویوابدی جنگل و کوه درشهرساحلی سیسنگان
2
ویلا 220 متری برای فروش در مازندران ، نوشهر
220مترویلایی ویوابدی جنگل و کوه درشهرساحلی سیسنگان
 • 220 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور نیما سلطانی
فروخته شده
230متری دوبلکس شهرکی محمودآبادمازندران
2
ویلا 230 متری برای فروش در مازندران ، محمود آباد
230متری دوبلکس شهرکی محمودآبادمازندران
 • 230 متر
 • ساخت 1396
7 ماه پیش

مشاور نیما وزیری
فروخته شده
600مترویلاباغ درشهرساحلی بادرختان بارده زیبا
2
ویلا 600 متری برای فروش در مازندران ، نوشهر
600مترویلاباغ درشهرساحلی بادرختان بارده زیبا
 • 600 متر
 • ساخت 1394
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور نیما سلطانی
فروخته شده
ویلایی220متر لوکس درشهرک برند بانگبانی24ساعته
1
ویلا 220 متری برای فروش در مازندران ، نور
ویلایی220متر لوکس درشهرک برند بانگبانی24ساعته
 • 220 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور نیما سلطانی
فروخته شده
220مترویلایی لوکس درشهر خوش نقشه
2
ویلا 220 متری برای فروش در مازندران ، نوشهر
220مترویلایی لوکس درشهر خوش نقشه
 • 220 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور نیما سلطانی