فروخته شده
** گیشا . فرعی زوج . 102 متر . رو به آفتاب **
5
آپارتمان 102 متری برای فروش در گیشا ،
** گیشا . فرعی زوج . 102 متر . رو به آفتاب **
 • 102 متر
 • ساخت 1395
 • 2 خواب
1 سال پیش

مشاور محسن
فروخته شده
** گیشا . فرعی زوج . 100 متر . رو به آفتاب **
3
آپارتمان 100 متری برای فروش در گیشا ،
** گیشا . فرعی زوج . 100 متر . رو به آفتاب **
 • 100 متر
 • ساخت 1383
 • 2 خواب
1 سال پیش

مشاور محسن
فروخته شده
آپارتمان ۷۰ متری ۳ ساله بهترین فرعی فرد
3
آپارتمان 70 متری برای فروش در گیشا ،
آپارتمان ۷۰ متری ۳ ساله بهترین فرعی فرد
 • 70 متر
 • ساخت 1393
 • 2 خواب
1 سال پیش

مشاور درخشان
فروخته شده
** 97 متر . 2 خوابه . در بهترین منطقه گیشا **
3
آپارتمان 97 متری برای فروش در گیشا ،
** 97 متر . 2 خوابه . در بهترین منطقه گیشا **
 • 97 متر
 • ساخت 1382
 • 2 خواب
1 سال پیش

مشاور محسن
فروخته شده
** گیشا . 100 متر . 2 خوابه . رو به آفتاب **
5
آپارتمان 100 متری برای فروش در گیشا ،
** گیشا . 100 متر . 2 خوابه . رو به آفتاب **
 • 100 متر
 • ساخت 1394
 • 2 خواب
1 سال پیش

مشاور محسن
فروخته شده
** گیشا . 171 متر . 3 خوابه . بازسازی شده **
4
آپارتمان 171 متری برای فروش در گیشا ،
** گیشا . 171 متر . 3 خوابه . بازسازی شده **
 • 171 متر
 • ساخت 1392
 • 3 خواب
1 سال پیش

مشاور محسن
فروخته شده
آپارتمان ۷۶ متر جنب پارک گفتگو نقشه عالی
1
آپارتمان 76 متری برای فروش در گیشا ،
آپارتمان ۷۶ متر جنب پارک گفتگو نقشه عالی
 • 76 متر
 • ساخت 1390
 • 2 خواب
1 سال پیش

مشاور درخشان
فروخته شده
آپارتمان ۱۲۷ متری در فرعی زوج تکواحدی
4
آپارتمان 127 متری برای فروش در گیشا ،
آپارتمان ۱۲۷ متری در فرعی زوج تکواحدی
 • 127 متر
 • ساخت 1393
 • 3 خواب
1 سال پیش

مشاور درخشان
فروخته شده
آپارتمان ۱۷۶ متر در چند قدمی پارک گفتگو
3
آپارتمان 176 متری برای فروش در گیشا ،
آپارتمان ۱۷۶ متر در چند قدمی پارک گفتگو
 • 176 متر
 • ساخت 1383
 • 3 خواب
1 سال پیش

مشاور درخشان
فروخته شده
آپارتمان 95 متری 2 خواب اکازیون
4
آپارتمان 95 متری برای فروش در گیشا ،
آپارتمان 95 متری 2 خواب اکازیون
 • 95 متر
 • ساخت 1388
 • 2 خواب
1 سال پیش

مشاور علی خاتمی