فروخته شده
* گیشا . دنج ترین منطقه گیشا . 200 متر . نوساز *
5
آپارتمان 200 متری برای فروش در تهران ، گیشا
* گیشا . دنج ترین منطقه گیشا . 200 متر . نوساز *
 • 200 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
1 سال پیش

مشاور محسن
فروخته شده
* گیشا . فرعی زوج . نزدیک بوستان گفتگو . 165 متر *
4
آپارتمان 165 متری برای فروش در تهران ، گیشا
* گیشا . فرعی زوج . نزدیک بوستان گفتگو . 165 متر *
 • 165 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
1 سال پیش

مشاور محسن
فروخته شده
* گیشا . خیابان زوج . آپارتمان 71 متری . 7 ساله *
1
آپارتمان 71 متری برای فروش در تهران ، گیشا
* گیشا . خیابان زوج . آپارتمان 71 متری . 7 ساله *
 • 71 متر
 • ساخت 1390
 • 2 خواب
1 سال پیش

مشاور محسن
فروخته شده
آپارتمان تک خواب 85 متری سوپرلوکس
4
آپارتمان 85 متری برای فروش در تهران ، گیشا
آپارتمان تک خواب 85 متری سوپرلوکس
 • 85 متر
 • ساخت 1390
 • 1 خواب
1 سال پیش

مشاور علی خاتمی
فروخته شده
آپارتمان 3 خواب 150 متری 2 سال ساخت
5
آپارتمان 150 متری برای فروش در تهران ، گیشا
آپارتمان 3 خواب 150 متری 2 سال ساخت
 • 150 متر
 • ساخت 1394
 • 3 خواب
1 سال پیش

مشاور علی خاتمی
فروخته شده
آپارتمان نوساز 155 متری 3 خواب
3
آپارتمان 155 متری برای فروش در تهران ، گیشا
آپارتمان نوساز 155 متری 3 خواب
 • 155 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
1 سال پیش

مشاور علی خاتمی
فروخته شده
آپارتمان نوساز 2 خواب 95 متری زیر قیمت منطقه
3
آپارتمان 95 متری برای فروش در تهران ، گیشا
آپارتمان نوساز 2 خواب 95 متری زیر قیمت منطقه
 • 95 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
1 سال پیش

مشاور علی خاتمی
فروخته شده
اپارتمان ۷۱ متری ۷ ساله نور ونقشه عالی فرعی زوج
1
آپارتمان 71 متری برای فروش در تهران ، گیشا
اپارتمان ۷۱ متری ۷ ساله نور ونقشه عالی فرعی زوج
 • 71 متر
 • ساخت 1390
 • 2 خواب
1 سال پیش

مشاور درخشان
فروخته شده
اپارتمان۱۷۰ متری ۳ خوابه تکواحدی با دسترسی عالی
2
آپارتمان 170 متری برای فروش در تهران ، گیشا
اپارتمان۱۷۰ متری ۳ خوابه تکواحدی با دسترسی عالی
 • 170 متر
 • ساخت 1395
 • 3 خواب
1 سال پیش

مشاور درخشان
فروخته شده
آپارتمان ۱۰۳ متری در بهترین فرعی زوج با دسترسی عالی
1
آپارتمان 103 متری برای فروش در تهران ، گیشا
آپارتمان ۱۰۳ متری در بهترین فرعی زوج با دسترسی عالی
 • 103 متر
 • ساخت 1390
 • 2 خواب
1 سال پیش

مشاور درخشان