فروخته شده
197 متر اپارتمان نوساز در فرشته
1
ودیعه : 150,000,000تومان اجاره :15,000,000تومان
آپارتمان 197 متری برای اجاره در الهیه ،
197 متر اپارتمان نوساز در فرشته
 • 197 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
153 متر اپارتمان موقعیت اداری در الهیه
1
ودیعه : 200,000,000تومان اجاره :15,000,000تومان
آپارتمان 153 متری برای اجاره در الهیه ،
153 متر اپارتمان موقعیت اداری در الهیه
 • 153 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
120 متر اپارتمان موقعیت اداری در الهیه
1
ودیعه : 100,000,000تومان اجاره :15,000,000تومان
آپارتمان 120 متری برای اجاره در الهیه ،
120 متر اپارتمان موقعیت اداری در الهیه
 • 120 متر
 • ساخت 1394
 • 1 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
اپارتمان سند اداری 245 متر در الهیه
1
ودیعه : 1تومان اجاره :45,000,000تومان
آپارتمان 245 متری برای اجاره در الهیه ،
اپارتمان سند اداری 245 متر در الهیه
 • 245 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
اپارتمان 100 متری موقعیت اداری در الهیه
1
ودیعه : 400,000,000تومان رهن کامل
آپارتمان 100 متری برای اجاره در الهیه ،
اپارتمان 100 متری موقعیت اداری در الهیه
 • 100 متر
 • ساخت 1393
 • 2 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
اپارتمان 185 متر 3 خواب فرشته
1
ودیعه : 100,000,000تومان اجاره :11,000,000تومان
آپارتمان 185 متری برای اجاره در الهیه ،
اپارتمان 185 متر 3 خواب فرشته
 • 185 متر
 • ساخت 1394
 • 3 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
اپارتمان 118 متر موقعیت اداری در الهیه
1
ودیعه : 200,000,000تومان اجاره :15,000,000تومان
آپارتمان 118 متری برای اجاره در الهیه ،
اپارتمان 118 متر موقعیت اداری در الهیه
 • 118 متر
 • ساخت 1395
 • 2 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
اپارتمان موقعیت اداری 141 متر در فرشته
1
ودیعه : 100,000,000تومان اجاره :15,000,000تومان
آپارتمان 141 متری برای اجاره در الهیه ،
اپارتمان موقعیت اداری 141 متر در فرشته
 • 141 متر
 • ساخت 1393
 • 2 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
اپارتمان 124 متر 2 خواب در فرشته
1
ودیعه : 70,000,000تومان اجاره :6,000,000تومان
آپارتمان 124 متری برای اجاره در الهیه ،
اپارتمان 124 متر 2 خواب در فرشته
 • 124 متر
 • ساخت 1382
 • 2 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
محمودیه 600 متر ویلایی
1
ودیعه : 2,500,000,000تومان رهن کامل
 • 600 متر
 • ساخت 1385
 • 8 خواب
2 ماه پیش

مشاور محمودیه 600 متر ویلایی