فروخته شده
167 متر اپارتمان موقعیت اداری در الهیه
1
ودیعه : 100,000,000تومان اجاره :15,000,000تومان
آپارتمان 167 متری برای اجاره در الهیه ،
167 متر اپارتمان موقعیت اداری در الهیه
 • 167 متر
 • ساخت 1392
 • 3 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
215 متر اپارتمان موقعیت اداری در فرشته
1
ودیعه : 250,000,000تومان اجاره :25,000,000تومان
آپارتمان 215 متری برای اجاره در الهیه ،
215 متر اپارتمان موقعیت اداری در فرشته
 • 215 متر
 • ساخت 1386
 • 3 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
اپارتمان موقعیت اداری 98 متر در الهیه
1
ودیعه : 100,000,000تومان اجاره :10,000,000تومان
آپارتمان 98 متری برای اجاره در الهیه ،
اپارتمان موقعیت اداری 98 متر در الهیه
 • 98 متر
 • ساخت 1393
 • 2 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
120 متر 2 خواب در الهیه
1
ودیعه : 70,000,000تومان اجاره :5,000,000تومان
 • 120 متر
 • ساخت 1382
 • 2 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
225 متر اپارتمان لوکس اداری در فرشته
1
ودیعه : 250,000,000تومان اجاره :25,000,000تومان
آپارتمان 225 متری برای اجاره در الهیه ،
225 متر اپارتمان لوکس اداری در فرشته
 • 225 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
102 متر اپارتمان موقعیت اداری در فرشته
1
ودیعه : 100,000,000تومان اجاره :10,000,000تومان
آپارتمان 102 متری برای اجاره در الهیه ،
102 متر اپارتمان موقعیت اداری در فرشته
 • 102 متر
 • ساخت 1391
 • 2 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
155 متر اپارتمان لوکس با موقعیت اداری در فرشته
1
ودیعه : 100,000,000تومان اجاره :14,000,000تومان
آپارتمان 155 متری برای اجاره در الهیه ،
155 متر اپارتمان لوکس با موقعیت اداری در فرشته
 • 155 متر
 • ساخت 1394
 • 1 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
120 متر اپارتمان سند اداری در الهیه
1
ودیعه : 100,000,000تومان اجاره :12,000,000تومان
اداری 120 متری برای اجاره در الهیه ،
120 متر اپارتمان سند اداری در الهیه
 • 120 متر
 • ساخت 1393
 • 2 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
120 متر اپارتمان نوساز در ولنجک
ودیعه : 350,000,000تومان رهن کامل
آپارتمان 120 متری برای اجاره در الهیه ،
120 متر اپارتمان نوساز در ولنجک
 • 120 متر
 • ساخت 1397
 • 2 خواب
1 ماه پیش
فروخته شده
250 متر اپارتمان موقعیت اداری در الهیه
ودیعه : 100,000,000تومان اجاره :15,000,000تومان
آپارتمان 250 متری برای اجاره در الهیه ،
250 متر اپارتمان موقعیت اداری در الهیه
 • 250 متر
 • ساخت 1395
 • 1 خواب
1 ماه پیش