شهرک غرب بلوار دریا توحید ها ۱۴۶ متر ۳ ساله
2
آپارتمان 146 متری برای فروش در تهران ، شهرک غرب
شهرک غرب بلوار دریا توحید ها ۱۴۶ متر ۳ ساله
 • 146 متر
 • ساخت 1394
 • 2 خواب
1 ماه پیش

مشاور محمد کوشکی
شهرک غرب تک واحدی ۳۰۰ متر هتلینگ
1
آپارتمان 300 متری برای فروش در تهران ، شهرک غرب
شهرک غرب تک واحدی ۳۰۰ متر هتلینگ
 • 300 متر
 • ساخت 1397
 • 4 خواب
1 ماه پیش

مشاور محمد کوشکی
سعادت آباد علامه جنوبی ۱۱۵ متر نوساز برند
1
آپارتمان 115 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
سعادت آباد علامه جنوبی ۱۱۵ متر نوساز برند
 • 115 متر
 • ساخت 1397
 • 2 خواب
1 ماه پیش

مشاور محمد کوشکی
شهرک غرب تک واحدی ۱۴۶ متر توحید ها
1
آپارتمان 146 متری برای فروش در تهران ، شهرک غرب
شهرک غرب تک واحدی ۱۴۶ متر توحید ها
 • 146 متر
 • ساخت 1395
 • 2 خواب
1 هفته پیش

مشاور محمد کوشکی
 • 175 متر
 • ساخت 1386
 • 4 خواب
1 هفته پیش

مشاور محمد کوشکی
سعادت آباد علامه شمالی ۱۷۵ متر
2
 • 175 متر
 • ساخت 1386
 • 4 خواب
1 ماه پیش

مشاور محمد کوشکی
فروخته شده
شهرک غرب نوساز ۱۴۰ متر در بهترین فرعی
1
آپارتمان 140 متری برای فروش در تهران ، شهرک غرب
شهرک غرب نوساز ۱۴۰ متر در بهترین فرعی
 • 140 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
2 ماه پیش

مشاور محمد کوشکی
فروخته شده
سعادت آباد ۱۷۷ متر اکازیون و فول
1
 • 177 متر
 • ساخت 1386
 • 3 خواب
2 ماه پیش

مشاور محمد کوشکی
فروخته شده
سعادت آباد ۱۲۶ متر فرحزادی گلبرگ ها . نوساز
1
آپارتمان 126 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
سعادت آباد ۱۲۶ متر فرحزادی گلبرگ ها . نوساز
 • 126 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
7 ماه پیش

مشاور محمد کوشکی
فروخته شده
سعادت آباد آسمان ها ۱۰۷ متر و ۷ ساله
1
آپارتمان 107 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
سعادت آباد آسمان ها ۱۰۷ متر و ۷ ساله
 • 107 متر
 • ساخت 1389
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور محمد کوشکی