ویژه
١٤٠متر ٣ خواب سوپرلوكس بالاى كاج
6
آپارتمان 150 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
١٤٠متر ٣ خواب سوپرلوكس بالاى كاج
 • 150 متر
 • ساخت 1395
 • 3 خواب
3 هفته پیش

مشاور مهوشى
١٥١ متر برج لوكس غزبيهاى بلوار ٢٤ مترى
6
آپارتمان 151 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
١٥١ متر برج لوكس غزبيهاى بلوار ٢٤ مترى
 • 151 متر
 • ساخت 1385
 • 3 خواب
3 هفته پیش

مشاور مهوشى
ویژه
٨٤ متر ٢ خواب صرافها ٤ ساله سوپرلوكس
4
آپارتمان 84 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
٨٤ متر ٢ خواب صرافها ٤ ساله سوپرلوكس
 • 84 متر
 • ساخت 1394
 • 2 خواب
3 هفته پیش

مشاور مهوشى
١٣٢ متر ٣ خواب سوپرلوكس بازسازى شده
6
آپارتمان 132 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
١٣٢ متر ٣ خواب سوپرلوكس بازسازى شده
 • 132 متر
 • ساخت 1380
 • 3 خواب
3 هفته پیش

مشاور مهوشى
١٢٣ متر ٣ خواب علامه شمالى سوپرلوكس
3
آپارتمان 123 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
١٢٣ متر ٣ خواب علامه شمالى سوپرلوكس
 • 123 متر
 • ساخت 1386
 • 3 خواب
3 هفته پیش

مشاور مهوشى
١٣٥ متر ٣ خواب ٤ ساله سوپرلوكس تكواحد
3
آپارتمان 135 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
١٣٥ متر ٣ خواب ٤ ساله سوپرلوكس تكواحد
 • 135 متر
 • ساخت 1393
 • 3 خواب
3 هفته پیش

مشاور مهوشى
١٢٣ متر ٣ خواب علامه شمالى سوپرلوكس
7
آپارتمان 123 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
١٢٣ متر ٣ خواب علامه شمالى سوپرلوكس
 • 123 متر
 • ساخت 1386
 • 3 خواب
3 هفته پیش

مشاور مهوشى
165 متر ٣ خواب ١ ساله سوپرلوكس
4
 • 165 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
4 هفته پیش

مشاور مهوشى
٢٧٢ متر ٤ خواب سوپرلاكچرى فول امكانات
7
آپارتمان 272 متری برای اجاره در تهران ، زعفرانیه
٢٧٢ متر ٤ خواب سوپرلاكچرى فول امكانات
 • 272 متر
 • ساخت 1388
 • 4 خواب
4 هفته پیش

مشاور مهوشى
١٤١ متر ٣ خواب فول امكانات سوپرلوكس
5
آپارتمان 141 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
١٤١ متر ٣ خواب فول امكانات سوپرلوكس
 • 141 متر
 • ساخت 1386
 • 3 خواب
4 هفته پیش

مشاور مهوشى