١٤٠ متر ٣ خواب ساختمان ١ ساله تكواحدى
4
آپارتمان 140 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
١٤٠ متر ٣ خواب ساختمان ١ ساله تكواحدى
 • 140 متر
 • ساخت 1395
 • 3 خواب
8 ماه پیش

مشاور مهوشى
١٤٥ متر ٣ خواب نوساز و كليد نخورده سوپر لوكس
7
آپارتمان 145 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
١٤٥ متر ٣ خواب نوساز و كليد نخورده سوپر لوكس
 • 145 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
8 ماه پیش

مشاور مهوشى
١٤٥ متر ٣ خوابه يكساله تكواحدى سوپرلوكس
4
آپارتمان 145 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
١٤٥ متر ٣ خوابه يكساله تكواحدى سوپرلوكس
 • 145 متر
 • ساخت 1395
 • 3 خواب
9 ماه پیش

مشاور مهوشى
١٦٠ متر ٣ خوابه يكساله بلوار ٢٤ مترى سوپرلوكس
4
آپارتمان 160 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
١٦٠ متر ٣ خوابه يكساله بلوار ٢٤ مترى سوپرلوكس
 • 160 متر
 • ساخت 1395
 • 3 خواب
9 ماه پیش

مشاور مهوشى
١٤٥متر ٣ خوابه نوساز كليد نخورده سوپرلوكس
6
آپارتمان 145 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
١٤٥متر ٣ خوابه نوساز كليد نخورده سوپرلوكس
 • 145 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
9 ماه پیش

مشاور مهوشى
١٤٠متر٣ خواب شهرك غرب تكواحدى شيك تخليه
4
آپارتمان 140 متری برای اجاره در تهران ، شهرک غرب
١٤٠متر٣ خواب شهرك غرب تكواحدى شيك تخليه
 • 140 متر
 • ساخت 1380
 • 3 خواب
9 ماه پیش

مشاور مهوشى
١٥٥متر٣خواب شهرك غرب سوپرلوكس ٥ ساله
5
آپارتمان 155 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
١٥٥متر٣خواب شهرك غرب سوپرلوكس ٥ ساله
 • 155 متر
 • ساخت 1389
 • 3 خواب
10 ماه پیش

مشاور مهوشى
١٣٥متر٣خواب سعادت آباد سوپرلوكس
4
آپارتمان 135 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
١٣٥متر٣خواب سعادت آباد سوپرلوكس
 • 135 متر
 • ساخت 1391
 • 3 خواب
10 ماه پیش

مشاور مهوشى
١٣٥متر٣خواب سعادت آباد سوپرلوكس
4
آپارتمان 135 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
١٣٥متر٣خواب سعادت آباد سوپرلوكس
 • 135 متر
 • ساخت 1385
 • 3 خواب
10 ماه پیش

مشاور مهوشى
١٥٥متر٣خواب سعادت آباد نوساز لوكس
3
آپارتمان 155 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
١٥٥متر٣خواب سعادت آباد نوساز لوكس
 • 155 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
10 ماه پیش

مشاور مهوشى