١٤٠متر ٣ خواب صرافها شمالى٣ ساله سوپرلوكس
5
آپارتمان 140 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
١٤٠متر ٣ خواب صرافها شمالى٣ ساله سوپرلوكس
 • 140 متر
 • ساخت 1394
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور مهوشى
١١٨ متر ٣ خواب علامه فول امكانات
4
آپارتمان 118 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
١١٨ متر ٣ خواب علامه فول امكانات
 • 118 متر
 • ساخت 1384
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور مهوشى
١٢٠ متر ٢ خواب علامه ٤ ساله تكواحد
4
آپارتمان 120 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
١٢٠ متر ٢ خواب علامه ٤ ساله تكواحد
 • 120 متر
 • ساخت 1392
 • 2 خواب
1 ماه پیش

مشاور مهوشى
١٣٦ متر ٣ خواب تكواحد فول بازسازى لوكس
4
آپارتمان 136 متری برای فروش در تهران ، شهرک غرب
١٣٦ متر ٣ خواب تكواحد فول بازسازى لوكس
 • 136 متر
 • ساخت 1385
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور مهوشى
١٥٨ متر ٣ خواب نوساز كليد نخورده سوپرلوكس
4
آپارتمان 158 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
١٥٨ متر ٣ خواب نوساز كليد نخورده سوپرلوكس
 • 158 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور مهوشى
١٢٠ متر ٣ خواب علامه جنوبى تكواحدى شيك
4
آپارتمان 120 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
١٢٠ متر ٣ خواب علامه جنوبى تكواحدى شيك
 • 120 متر
 • ساخت 1384
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور مهوشى
١٢٦ متر ٣ خواب علامه ٤ ساله سوپرلوكس
4
آپارتمان 126 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
١٢٦ متر ٣ خواب علامه ٤ ساله سوپرلوكس
 • 126 متر
 • ساخت 1393
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور مهوشى
١٣١ متر ٣ خواب كاج شيك و لوكس
3
 • 131 متر
 • ساخت 1385
 • 3 خواب
1 ماه پیش

مشاور مهوشى
١٣٧ متر ٣ خواب ٣ ساله صرافها سوپرلوكس
4
آپارتمان 137 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
١٣٧ متر ٣ خواب ٣ ساله صرافها سوپرلوكس
 • 137 متر
 • ساخت 1394
 • 3 خواب
1 ماه پیش

مشاور مهوشى
١٢٥ متر ٢ خواب علامه تكواحد سوپرلوكس
3
آپارتمان 125 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
١٢٥ متر ٢ خواب علامه تكواحد سوپرلوكس
 • 125 متر
 • ساخت 1393
 • 3 خواب
1 ماه پیش

مشاور مهوشى