فروخته شده
۱۱۵متر سعادت آباد لاکچری و لوکس
5
 • 115 متر
 • ساخت 1397
 • 2 خواب
1 ماه پیش

مشاور مانی
فروخته شده
۱۲۶متر سعادت آباد لوکس (تک واحدی)
5
آپارتمان 126 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
۱۲۶متر سعادت آباد لوکس (تک واحدی)
 • 126 متر
 • ساخت 1395
 • 2 خواب
1 ماه پیش

مشاور مانی
فروخته شده
118متر سعادت آباد(بخشایش) لوکس
2
 • 118 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
1 ماه پیش

مشاور مانی
فروخته شده
۱۲۰متر سعادت آباد لوکس و شیک تکواحدی
23
آپارتمان 120 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
۱۲۰متر سعادت آباد لوکس و شیک تکواحدی
 • 120 متر
 • ساخت 1395
 • 2 خواب
1 ماه پیش

مشاور مانی
فروخته شده
۱۲۸متر سعادت آباد لوکس و لاکچری نور عالی
5
آپارتمان 128 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
۱۲۸متر سعادت آباد لوکس و لاکچری نور عالی
 • 128 متر
 • ساخت 1392
 • 2 خواب
1 ماه پیش

مشاور مانی
فروخته شده
۱۱۰متر شهرک غرب شیک و خوش نقشه
4
 • 110 متر
 • ساخت 1390
 • 2 خواب
1 ماه پیش

مشاور مانی
فروخته شده
۱۲۰متر سعادت آباد لوکس و شیک نورگیر
5
آپارتمان 120 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
۱۲۰متر سعادت آباد لوکس و شیک نورگیر
 • 120 متر
 • ساخت 1394
 • 2 خواب
1 ماه پیش

مشاور مانی
فروخته شده
۱۰۵متر شهرک غرب لوکس و شیک (نور گیر)
4
آپارتمان 105 متری برای اجاره در تهران ، شهرک غرب
۱۰۵متر شهرک غرب لوکس و شیک (نور گیر)
 • 105 متر
 • ساخت 1390
 • 2 خواب
1 ماه پیش

مشاور مانی
فروخته شده
۱۲۰متر شهرک غرب لوکس و نوساز لاکچری
5
آپارتمان 120 متری برای اجاره در تهران ، شهرک غرب
۱۲۰متر شهرک غرب لوکس و نوساز لاکچری
 • 120 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
1 ماه پیش

مشاور مانی
فروخته شده
۱۱۰متر سعادت آباد شیک و خوش نقشه نور عالی
6
آپارتمان 110 متری برای اجاره در تهران ، سعادت آباد
۱۱۰متر سعادت آباد شیک و خوش نقشه نور عالی
 • 110 متر
 • ساخت 1390
 • 2 خواب
1 ماه پیش

مشاور مانی