فروخته شده
فروش آپارتمان ولنجک 160 متر لاکچری
2
آپارتمان 160 متری برای فروش در تهران ، ولنجک
فروش آپارتمان ولنجک 160 متر لاکچری
 • 160 متر
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 365 متر شیک
3
آپارتمان 365 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 365 متر شیک
 • 365 متر
 • 4 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 112 متر شیک
1
آپارتمان 112 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 112 متر شیک
 • 112 متر
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 120 متر لوکس
1
آپارتمان 120 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 120 متر لوکس
 • 120 متر
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 130 متر شیک
1
آپارتمان 130 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 130 متر شیک
 • 130 متر
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 112 متر اکازيون
1
آپارتمان 112 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 112 متر اکازيون
 • 112 متر
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 142 متر شیک
1
آپارتمان 142 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 142 متر شیک
 • 142 متر
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان ولنجک 87 متر شیک
8
آپارتمان 87 متری برای فروش در تهران ، ولنجک
فروش آپارتمان ولنجک 87 متر شیک
 • 87 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 90 متر لاکچری
1
آپارتمان 90 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 90 متر لاکچری
 • 90 متر
 • ساخت 1393
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان ولنجک 370 متر اکازيون
10
آپارتمان 370 متری برای فروش در تهران ، ولنجک
فروش آپارتمان ولنجک 370 متر اکازيون
 • 370 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری