فروخته شده
فروش آپارتمان ولنجک 319 متر شیک
6
آپارتمان 319 متری برای فروش در تهران ، ولنجک
فروش آپارتمان ولنجک 319 متر شیک
 • 319 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 90 متر اکازيون
4
آپارتمان 90 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 90 متر اکازيون
 • 90 متر
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 91 متر لاکچری
2
آپارتمان 91 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 91 متر لاکچری
 • 91 متر
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
اجاره و رهن آپارتمان اقدسیه 280 متر لاکچری
28
آپارتمان 280 متری برای اجاره در تهران ، اقدسیه
اجاره و رهن آپارتمان اقدسیه 280 متر لاکچری
 • 280 متر
 • ساخت 1381
 • 4 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان اقدسیه 300 متر اکازيون
30
آپارتمان 300 متری برای فروش در تهران ، اقدسیه
فروش آپارتمان اقدسیه 300 متر اکازيون
 • 300 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 202 متر لوکس
9
آپارتمان 202 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 202 متر لوکس
 • 202 متر
 • ساخت 1394
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 125 متر شیک
1
آپارتمان 125 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 125 متر شیک
 • 125 متر
 • ساخت 1393
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 250 متر اکازيون
3
آپارتمان 250 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 250 متر اکازيون
 • 250 متر
 • 4 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 217 متر اکازيون
4
آپارتمان 217 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 217 متر اکازيون
 • 217 متر
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان ولنجک 263 متر لاکچری
2
آپارتمان 263 متری برای فروش در تهران ، ولنجک
فروش آپارتمان ولنجک 263 متر لاکچری
 • 263 متر
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری