فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 360 متر لاکچری
3
آپارتمان 360 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 360 متر لاکچری
 • 360 متر
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 254 متر لوکس
4
آپارتمان 254 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 254 متر لوکس
 • 254 متر
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 130 متر لوکس
18
آپارتمان 130 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 130 متر لوکس
 • 130 متر
 • ساخت 1393
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 305 متر لاکچری
88
آپارتمان 305 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 305 متر لاکچری
 • 305 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 111 متر لاکچری
6
آپارتمان 111 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 111 متر لاکچری
 • 111 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان ولنجک 300 متر لاکچری
15
آپارتمان 300 متری برای فروش در تهران ، ولنجک
فروش آپارتمان ولنجک 300 متر لاکچری
 • 300 متر
 • ساخت 1390
 • 4 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 91 متر لوکس
12
آپارتمان 91 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 91 متر لوکس
 • 91 متر
 • ساخت 1382
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
اجاره و رهن آپارتمان زعفرانیه 200 متر اکازيون
12
آپارتمان 200 متری برای اجاره در تهران ، زعفرانیه
اجاره و رهن آپارتمان زعفرانیه 200 متر اکازيون
 • 200 متر
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان فرشته 113 متر لوکس
18
آپارتمان 113 متری برای فروش در تهران ، الهیه
فروش آپارتمان فرشته 113 متر لوکس
 • 113 متر
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 200 متر اکازيون
16
آپارتمان 200 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
فروش آپارتمان زعفرانیه 200 متر اکازيون
 • 200 متر
 • ساخت 1391
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور انصاری