فروخته شده
۸۵متر بازسازی شده صادقیه گلاب حسینی
7
آپارتمان 85 متری برای اجاره در تهران ، صادقیه
۸۵متر بازسازی شده صادقیه گلاب حسینی
 • 85 متر
 • ساخت 1384
 • 2 خواب
9 ماه پیش

مشاور زاهدی
فروخته شده
۱۰۲متر فول صادقیه گلاب خ حسینی
6
آپارتمان 102 متری برای اجاره در تهران ، صادقیه
۱۰۲متر فول صادقیه گلاب خ حسینی
 • 102 متر
 • ساخت 1390
 • 2 خواب
9 ماه پیش

مشاور زاهدی
فروخته شده
۱۵۰متر تکواحدی صادقیه خسرو جنوبی
13
آپارتمان 150 متری برای اجاره در تهران ، صادقیه
۱۵۰متر تکواحدی صادقیه خسرو جنوبی
 • 150 متر
 • ساخت 1385
 • 3 خواب
10 ماه پیش

مشاور زاهدی
فروخته شده
۷۸متر بازسازی شده صادقیه خ پانزدهم
5
آپارتمان 78 متری برای اجاره در تهران ، صادقیه
۷۸متر بازسازی شده صادقیه خ پانزدهم
 • 78 متر
 • ساخت 1383
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور زاهدی
فروخته شده
۱۶۰متر تکواحدی بازسازی شهدای جنوبی
6
آپارتمان 160 متری برای اجاره در تهران ، صادقیه
۱۶۰متر تکواحدی بازسازی شهدای جنوبی
 • 160 متر
 • ساخت 1383
 • 4 خواب
11 ماه پیش

مشاور زاهدی
فروخته شده
۱۰۰متر بازسازی فلکه اول صادقیه گلناز
1
آپارتمان 100 متری برای اجاره در تهران ، صادقیه
۱۰۰متر بازسازی فلکه اول صادقیه گلناز
 • 100 متر
 • ساخت 1378
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور زاهدی
فروخته شده
۱۵۰متر تکواحدی صادقیه گلناز جنوبی
2
آپارتمان 150 متری برای اجاره در تهران ، صادقیه
۱۵۰متر تکواحدی صادقیه گلناز جنوبی
 • 150 متر
 • ساخت 1385
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور زاهدی
فروخته شده
۸۸متر باسازی شده صادقیه شهدای شمالی
5
آپارتمان 88 متری برای اجاره در تهران ، صادقیه
۸۸متر باسازی شده صادقیه شهدای شمالی
 • 88 متر
 • ساخت 1380
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور زاهدی
فروخته شده
۱۱۰متر حیاط دار صادقیه گلناز جنوبی
4
آپارتمان 110 متری برای اجاره در تهران ، صادقیه
۱۱۰متر حیاط دار صادقیه گلناز جنوبی
 • 110 متر
 • ساخت 1385
 • 2 خواب
1 سال پیش

مشاور زاهدی
فروخته شده
۱۱۰متر کلید نخورده تکواحدی بلوار تیموری
6
آپارتمان 110 متری برای اجاره در تهران ، طرشت
۱۱۰متر کلید نخورده تکواحدی بلوار تیموری
 • 110 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
1 سال پیش

مشاور زاهدی