فروخته شده
135 متر لوکس با چشم انداز ابدی و فول امکانات
6
آپارتمان 135 متری برای فروش در تهران ، الهیه
135 متر لوکس با چشم انداز ابدی و فول امکانات
 • 135 متر
 • ساخت 2
10 ماه پیش

مشاور الهام مهربخش
فروخته شده
220 متر آماده زندگی ساختمان چندساله اصیل
8
آپارتمان 220 متری برای فروش در تهران ، الهیه
220 متر آماده زندگی ساختمان چندساله اصیل
 • 220 متر
 • ساخت 3
10 ماه پیش

مشاور الهام مهربخش
فروخته شده
175 متر تکواحد کوچه باع با دید سبز و پلان بی نقص
7
آپارتمان 175 متری برای فروش در تهران ، الهیه
175 متر تکواحد کوچه باع با دید سبز و پلان بی نقص
 • 175 متر
 • ساخت 3
10 ماه پیش

مشاور الهام مهربخش
فروخته شده
260متر تکواحد لوکس تاپ لوکیشن به قیمت
5
آپارتمان 260 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
260متر تکواحد لوکس تاپ لوکیشن به قیمت
 • 260 متر
 • ساخت 4
10 ماه پیش

مشاور الهام مهربخش
فروخته شده
210متر سازه برند و لوکس فرعی دیپلمات نشین
6
آپارتمان 210 متری برای فروش در تهران ، زعفرانیه
210متر سازه برند و لوکس فرعی دیپلمات نشین
 • 210 متر
 • ساخت 3
10 ماه پیش

مشاور الهام مهربخش
فروخته شده
235 متر +50متر حیاط سبز اختصاصی رایگان
5
آپارتمان 235 متری برای فروش در تهران ، الهیه
235 متر +50متر حیاط سبز اختصاصی رایگان
 • 235 متر
 • ساخت 3
10 ماه پیش

مشاور الهام مهربخش
فروخته شده
220متر ساختمان چندساله لوکس در بهترین لوکیشن
6
آپارتمان 220 متری برای فروش در تهران ، الهیه
220متر ساختمان چندساله لوکس در بهترین لوکیشن
 • 220 متر
 • ساخت 3
10 ماه پیش

مشاور الهام مهربخش
فروخته شده
290متر در بهترین خیابان محمودیه(سازه برند)
7
آپارتمان 290 متری برای فروش در تهران ، محمودیه
290متر در بهترین خیابان محمودیه(سازه برند)
 • 290 متر
 • ساخت 4
10 ماه پیش

مشاور الهام مهربخش
فروخته شده
340متر در الهیه همسایه سفیر در باغ اختصاصی خود شوید
5
آپارتمان 340 متری برای فروش در تهران ، الهیه
340متر در الهیه همسایه سفیر در باغ اختصاصی خود شوید
 • 340 متر
 • ساخت 4
10 ماه پیش

مشاور الهام مهربخش
فروخته شده
390 متر ولنجک تکواحدی و بسیار لوکس و شخصی ساز
5
آپارتمان 390 متری برای فروش در تهران ، ولنجک
390 متر ولنجک تکواحدی و بسیار لوکس و شخصی ساز
 • 390 متر
 • ساخت 4
10 ماه پیش

مشاور الهام مهربخش