فروخته شده
آپارتمان 126 متر 3 خواب سعادت آباد
1
آپارتمان 126 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
آپارتمان 126 متر 3 خواب سعادت آباد
 • 126 متر
 • ساخت 1383
 • 3 خواب
8 ماه پیش

مشاور رفیعی
فروخته شده
132 متر 3 خواب کلید نخورده سعادت آباد
2
آپارتمان 132 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
132 متر 3 خواب کلید نخورده سعادت آباد
 • 132 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
8 ماه پیش

مشاور رفیعی
فروخته شده
126 متر سعادت آباد علامه شمالی
1
 • 126 متر
 • ساخت 1395
 • 2 خواب
8 ماه پیش

مشاور رفیعی
فروخته شده
143 متر 3 خواب سعادت آباد (اکاریون)
3
آپارتمان 143 متری برای فروش در تهران ، سعادت آباد
143 متر 3 خواب سعادت آباد (اکاریون)
 • 143 متر
 • ساخت 1391
 • 3 خواب
8 ماه پیش

مشاور رفیعی
فروخته شده
127 متر 3 خواب سعادت آباد صرافها
2
 • 127 متر
 • ساخت 1382
 • 3 خواب
8 ماه پیش

مشاور رفیعی
فروخته شده
132 متر کلید نخورده سعادت آباد
3
 • 132 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
8 ماه پیش

مشاور رفیعی
فروخته شده
126 متر 3 خواب شهرک غرب فخار مقدم
2
آپارتمان 126 متری برای فروش در تهران ، شهرک غرب
126 متر 3 خواب شهرک غرب فخار مقدم
 • 126 متر
 • ساخت 1393
 • 3 خواب
8 ماه پیش

مشاور رفیعی
فروخته شده
93 متر 2 خواب سعادت آباد آسمانها
3
 • 93 متر
 • ساخت 1397
 • 2 خواب
8 ماه پیش

مشاور رفیعی
فروخته شده
96 متر سعادت آباد بلوار 24 متری
4
 • 96 متر
 • ساخت 1385
 • 2 خواب
9 ماه پیش

مشاور رفیعی
فروخته شده
156 متر 3 خواب سعادت آباد علامه
4
 • 156 متر
 • ساخت 1381
 • 3 خواب
9 ماه پیش

مشاور رفیعی