فروخته شده
فروش خانه ویلایی 160 متری در باغ زمانی انزلی
6
ویلا 160 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش خانه ویلایی 160 متری در باغ زمانی انزلی
 • 160 متر
 • ساخت 1397
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 115 متری در خ پاسداران انزلی
3
آپارتمان 115 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 115 متری در خ پاسداران انزلی
 • 115 متر
 • ساخت 1395
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 113 متری در خ مظلوم انزلی
5
آپارتمان 113 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 113 متری در خ مظلوم انزلی
 • 113 متر
 • ساخت 1395
 • 3 خواب
7 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 58 متری در جهانگانی انزلی
6
آپارتمان 58 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 58 متری در جهانگانی انزلی
 • 58 متر
 • ساخت 1389
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش خانه ویلایی 353 متری در عباس آباد انزلی
6
ویلا 353 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش خانه ویلایی 353 متری در عباس آباد انزلی
 • 353 متر
 • ساخت 1377
 • 3 خواب
7 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش خانه ویلایی 438 متری در کوی واحدی انزلی
8
ویلا 140 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش خانه ویلایی 438 متری در کوی واحدی انزلی
 • 140 متر
 • ساخت 1377
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 92 متری در خ تهران انزلی
4
آپارتمان 92 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 92 متری در خ تهران انزلی
 • 92 متر
 • ساخت 1387
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 63 متری در خ نواب انزلی
3
آپارتمان 63 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 63 متری در خ نواب انزلی
 • 63 متر
 • ساخت 1385
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش اپارتمان 61 متری در خ رمضانی انزلی
2
آپارتمان 61 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش اپارتمان 61 متری در خ رمضانی انزلی
 • 61 متر
 • ساخت 1386
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش اپارتمان 82 متری در خ پاسداران انزلی
4
آپارتمان 82 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش اپارتمان 82 متری در خ پاسداران انزلی
 • 82 متر
 • ساخت 1392
 • 2 خواب
7 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی