فروخته شده
خانه ویلایی در محله پاسداران - منطقه چراغ برق تا آخر خط
3
ویلا 90 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه ویلایی در محله پاسداران - منطقه چراغ برق تا آخر خط
 • 90 متر
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه ویلایی در محله کلیور 1 - منطقه میدان کار آموزی تا بیمارستان انزلی
4
ویلا 75 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه ویلایی در محله کلیور 1 - منطقه میدان کار آموزی تا بیمارستان انزلی
 • 75 متر
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه ویلایی در محله پاسداران - منطقه چراغ برق تا آخر خط
3
ویلا 268 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه ویلایی در محله پاسداران - منطقه چراغ برق تا آخر خط
 • 268 متر
 • 3 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله پاسداران
5
آپارتمان 125 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله پاسداران
 • 125 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه ویلایی در محله کار آموزی - منطقه میدان جهانگانی تا میدان کارآموزی
3
ویلا 124 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه ویلایی در محله کار آموزی - منطقه میدان جهانگانی تا میدان کارآموزی
 • 124 متر
 • 3 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله ناصر خسرو (مفتح شمالی) - منطقه میدان امام تا چراغ برق
4
آپارتمان 148 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله ناصر خسرو (مفتح شمالی) - منطقه میدان امام تا چراغ برق
 • 148 متر
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله نوغان - منطقه آخر خط تا میدان جهانگانی
1
آپارتمان 60 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله نوغان - منطقه آخر خط تا میدان جهانگانی
 • 60 متر
 • ساخت 1393
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله پشت پمپ بنزین - منطقه آخر خط تا میدان جهانگانی
1
آپارتمان 60 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله پشت پمپ بنزین - منطقه آخر خط تا میدان جهانگانی
 • 60 متر
 • ساخت 1391
 • 1 خواب
11 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله آذربایجان - منطقه میدان گمرک تا پمپ بنزین غازیان
4
آپارتمان 70 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله آذربایجان - منطقه میدان گمرک تا پمپ بنزین غازیان
 • 70 متر
 • ساخت 1394
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله خیابان های شریعتی - منطقه میدان ساحل قو (معراج ) تا طالب آباد
3
آپارتمان 70 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله خیابان های شریعتی - منطقه میدان ساحل قو (معراج ) تا طالب آباد
 • 70 متر
 • ساخت 1394
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی