فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله اتوبان اطبا - منطقه میدان گمرک تا پمپ بنزین غازیان
4
آپارتمان 70 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله اتوبان اطبا - منطقه میدان گمرک تا پمپ بنزین غازیان
 • 70 متر
 • ساخت 1394
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله پاسداران - منطقه آخر خط تا میدان جهانگانی
3
آپارتمان 167 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله پاسداران - منطقه آخر خط تا میدان جهانگانی
 • 167 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه ویلایی در محله بشمن - منطقه بیمارستان تا بازار ساحلی آسیای میانه
6
ویلا 140 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه ویلایی در محله بشمن - منطقه بیمارستان تا بازار ساحلی آسیای میانه
 • 140 متر
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله پاسداران - منطقه میدان جهانگانی تا میدان کارآموزی
3
آپارتمان 65 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله پاسداران - منطقه میدان جهانگانی تا میدان کارآموزی
 • 65 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه ویلایی در محله پاسداران - منطقه میدان کار آموزی تا بیمارستان انزلی
5
ویلا 150 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه ویلایی در محله پاسداران - منطقه میدان کار آموزی تا بیمارستان انزلی
 • 150 متر
 • ساخت 1391
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه ویلایی در محله پاسداران - منطقه میدان کار آموزی تا بیمارستان انزلی
6
ویلا 150 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه ویلایی در محله پاسداران - منطقه میدان کار آموزی تا بیمارستان انزلی
 • 150 متر
 • ساخت 1392
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله ولی آباد - منطقه آخر خط تا میدان جهانگانی
2
آپارتمان 75 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله ولی آباد - منطقه آخر خط تا میدان جهانگانی
 • 75 متر
 • ساخت 1394
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه ویلایی در محله جهانگانی - منطقه آخر خط تا میدان جهانگانی
5
ویلا 150 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه ویلایی در محله جهانگانی - منطقه آخر خط تا میدان جهانگانی
 • 150 متر
 • ساخت 1387
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله شهدای شمالی - منطقه چراغ برق تا آخر خط
3
آپارتمان 78 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله شهدای شمالی - منطقه چراغ برق تا آخر خط
 • 78 متر
 • ساخت 1388
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
زمین با متراژ 197 متر در محله خیابان پرستار - منطقه میدان کار آموزی تا بیمارستان انزلی
3
آپارتمان 86 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
زمین با متراژ 197 متر در محله خیابان پرستار - منطقه میدان کار آموزی تا بیمارستان انزلی
 • 86 متر
 • ساخت 1375
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی