فروخته شده
فروش آپارتمان 59 متری در کوی واحدی انزلی
2
آپارتمان 59 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 59 متری در کوی واحدی انزلی
 • 59 متر
 • 1 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 107 متری در خیابان تهران انزلی
2
آپارتمان 107 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 107 متری در خیابان تهران انزلی
 • 107 متر
 • ساخت 1397
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله بلوار آیت الله سید محمد نجفی - منطقه پمپ بنزین غازیان تا میدان مالا
2
آپارتمان 71 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله بلوار آیت الله سید محمد نجفی - منطقه پمپ بنزین غازیان تا میدان مالا
 • 71 متر
 • ساخت 1391
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 90 متری در خیابان پاسداران انزلی
4
آپارتمان 90 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 90 متری در خیابان پاسداران انزلی
 • 90 متر
 • ساخت 1394
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 90 متری در خیابان تهران انزلی
3
آپارتمان 90 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 90 متری در خیابان تهران انزلی
 • 90 متر
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 59 متری در باغ زمانی انزلی
5
آپارتمان 59 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 59 متری در باغ زمانی انزلی
 • 59 متر
 • ساخت 1392
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 135 متری در باغ زمانی انزلی
5
آپارتمان 135 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 135 متری در باغ زمانی انزلی
 • 135 متر
 • 3 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 100 متری در خیابان تهران انزلی
2
آپارتمان 100 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 100 متری در خیابان تهران انزلی
 • 100 متر
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 100 متری در خیابان تهران انزلی
2
آپارتمان 100 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 100 متری در خیابان تهران انزلی
 • 100 متر
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 78 متری در خیابان تهران انزلی
4
آپارتمان 78 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 78 متری در خیابان تهران انزلی
 • 78 متر
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی