فروخته شده
فروش آپارتمان 87 متری در خیابان تهران انزلی
4
آپارتمان 87 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 87 متری در خیابان تهران انزلی
 • 87 متر
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 162 متری در خیابان تهران انزلی
4
آپارتمان 162 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 162 متری در خیابان تهران انزلی
 • 162 متر
 • 3 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
اجاره آپارتمان تکواحدی 110 متری در خیابان سی متری انزلی
4
آپارتمان 110 متری برای اجاره در گیلان ، بندر انزلی
اجاره آپارتمان تکواحدی 110 متری در خیابان سی متری انزلی
 • 110 متر
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش کارخانه با مساحت 2000 متر در آبکنار انزلی
3
باغ و باغچه 2000 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش کارخانه با مساحت 2000 متر در آبکنار انزلی
 • 2000 متر
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 84 متری در خیابان مطهری انزلی
5
آپارتمان 84 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 84 متری در خیابان مطهری انزلی
 • 84 متر
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 57 متری در خیابان ورزش انزلی
3
آپارتمان 57 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 57 متری در خیابان ورزش انزلی
 • 57 متر
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 82 متری در خیابان مطهری انزلی
3
آپارتمان 82 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 82 متری در خیابان مطهری انزلی
 • 82 متر
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 145 متری در سی متری انزلی
4
آپارتمان 145 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 145 متری در سی متری انزلی
 • 145 متر
 • 3 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 67 متری در خیابان مطلوم انزلی
2
آپارتمان 67 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 67 متری در خیابان مطلوم انزلی
 • 67 متر
 • ساخت 1381
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 80 متری در باغ زمانی انزلی
5
آپارتمان 80 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 80 متری در باغ زمانی انزلی
 • 80 متر
 • ساخت 1393
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی