فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله خرمشهر - منطقه پمپ بنزین غازیان تا میدان مالا
4
آپارتمان 102 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله خرمشهر - منطقه پمپ بنزین غازیان تا میدان مالا
 • 102 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله خیابان مطهری - منطقه چراغ برق تا آخر خط
3
آپارتمان 110 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله خیابان مطهری - منطقه چراغ برق تا آخر خط
 • 110 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
فروش آپارتمان 110 متری در خیابان ناصرخسرو انزلی
4
آپارتمان 110 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
فروش آپارتمان 110 متری در خیابان ناصرخسرو انزلی
 • 110 متر
 • ساخت 1397
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله پاسداران - منطقه آخر خط تا میدان جهانگانی
2
آپارتمان 75 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله پاسداران - منطقه آخر خط تا میدان جهانگانی
 • 75 متر
 • ساخت 1397
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله کوی واحدی - منطقه میدان گمرک تا قبل از پل انزلی
7
آپارتمان 115 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله کوی واحدی - منطقه میدان گمرک تا قبل از پل انزلی
 • 115 متر
 • ساخت 1393
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه ویلایی در محله خیابان مطهری - منطقه چراغ برق تا آخر خط
1
زمین 207 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه ویلایی در محله خیابان مطهری - منطقه چراغ برق تا آخر خط
 • 207 متر
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه ویلایی در محله طالب آباد - منطقه میدان ساحل قو (معراج ) تا طالب آباد
3
ویلا 78 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه ویلایی در محله طالب آباد - منطقه میدان ساحل قو (معراج ) تا طالب آباد
 • 78 متر
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه ویلایی در محله پیل علی باغ - منطقه میدان گمرک تا قبل از پل انزلی
3
ویلا 105 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه ویلایی در محله پیل علی باغ - منطقه میدان گمرک تا قبل از پل انزلی
 • 105 متر
 • ساخت 1397
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه ویلایی در محله خیابان مطهری - منطقه میدان امام تا چراغ برق
3
ویلا 165 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه ویلایی در محله خیابان مطهری - منطقه میدان امام تا چراغ برق
 • 165 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی
فروخته شده
خانه آپارتمانی در محله پاسداران - منطقه چراغ برق تا آخر خط
6
آپارتمان 74 متری برای فروش در گیلان ، بندر انزلی
خانه آپارتمانی در محله پاسداران - منطقه چراغ برق تا آخر خط
 • 74 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
10 ماه پیش

مشاور میلاد جهدی