فروخته شده
فروش آپارتمان الهیه 215 متر لاکچری
7
4,730,000,000تومان
آپارتمان 215 متری برای فروش در الهیه ،
فروش آپارتمان الهیه 215 متر لاکچری
 • 215 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
1 سال پیش

مشاور فروش آپارتمان الهیه 215 متر لاکچری
فروخته شده
فروش آپارتمان ولنجک 140 متر شیک
7
2,310,000,000تومان
آپارتمان 140 متری برای فروش در ولنجک ،
فروش آپارتمان ولنجک 140 متر شیک
 • 140 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
1 سال پیش

مشاور فروش آپارتمان ولنجک 140 متر شیک
فروخته شده
فروش آپارتمان ولنجک 145 متر لوکس
11
2,465,000,000تومان
آپارتمان 145 متری برای فروش در ولنجک ،
فروش آپارتمان ولنجک 145 متر لوکس
 • 145 متر
 • ساخت 1397
 • 2 خواب
1 سال پیش

مشاور فروش آپارتمان ولنجک 145 متر لوکس
فروخته شده
فروش آپارتمان ولنجک 145 متر لاکچری
7
2,610,000,000تومان
آپارتمان 145 متری برای فروش در ولنجک ،
فروش آپارتمان ولنجک 145 متر لاکچری
 • 145 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
1 سال پیش

مشاور فروش آپارتمان ولنجک 145 متر لاکچری
فروخته شده
فروش آپارتمان ولنجک 152 متر لاکچری
7
2,356,000,000تومان
آپارتمان 152 متری برای فروش در ولنجک ،
فروش آپارتمان ولنجک 152 متر لاکچری
 • 152 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور فروش آپارتمان ولنجک 152 متر لاکچری
فروخته شده
فروش آپارتمان محمودیه 170 متر لوکس
6
2,890,000,000تومان
آپارتمان 170 متری برای فروش در محمودیه ،
فروش آپارتمان محمودیه 170 متر لوکس
 • 170 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور فروش آپارتمان محمودیه 170 متر لوکس
فروخته شده
فروش آپارتمان الهیه 165 متر شیک
6
4,125,000,000تومان
آپارتمان 165 متری برای فروش در الهیه ،
فروش آپارتمان الهیه 165 متر شیک
 • 165 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور فروش آپارتمان الهیه 165 متر شیک
فروخته شده
فروش آپارتمان الهیه 210 متر لوکس
4
3,150,000,000تومان
آپارتمان 210 متری برای فروش در الهیه ،
فروش آپارتمان الهیه 210 متر لوکس
 • 210 متر
 • ساخت 1384
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور فروش آپارتمان الهیه 210 متر لوکس
فروخته شده
فروش آپارتمان الهیه 220 متر لوکس
7
3,630,000,000تومان
آپارتمان 220 متری برای فروش در الهیه ،
فروش آپارتمان الهیه 220 متر لوکس
 • 220 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
11 ماه پیش

مشاور فروش آپارتمان الهیه 220 متر لوکس
فروخته شده
فروش آپارتمان زعفرانیه 122 متر اکازيون
4
2,196,000,000تومان
آپارتمان 122 متری برای فروش در زعفرانیه ،
فروش آپارتمان زعفرانیه 122 متر اکازيون
 • 122 متر
 • ساخت 1385
 • 2 خواب
11 ماه پیش

مشاور فروش آپارتمان زعفرانیه 122 متر اکازيون