فروخته شده
فروش زمین با خانه روستایی چوبی لاهیجان
1
زمین 8000 متری برای فروش در لاهیجان ،
فروش زمین با خانه روستایی چوبی لاهیجان
 • 8000 متر
8 ماه پیش

مشاور علی احمدپور
فروخته شده
فروش مغازه پر تردد داخلش شهر لنگرود
3
تجاری 17 متری برای فروش در لنگرود ،
فروش مغازه پر تردد داخلش شهر لنگرود
 • 17 متر
 • ساخت 1388
8 ماه پیش

مشاور علی احمدپور
فروخته شده
فروش زمین مسکونی جنگلی در لنگرود
1
زمین 300 متری برای فروش در لنگرود ،
فروش زمین مسکونی جنگلی در لنگرود
 • 300 متر
8 ماه پیش

مشاور علی احمدپور
فروخته شده
فروش زمین هکتاری سنددار لنگرود
4
زمین 21170 متری برای فروش در لنگرود ،
فروش زمین هکتاری سنددار لنگرود
 • 21170 متر
8 ماه پیش

مشاور علی احمدپور
فروخته شده
فروش زمین 15 هزار متری مسکونی در اطاقور
1
زمین 15300 متری برای فروش در لنگرود ،
فروش زمین 15 هزار متری مسکونی در اطاقور
 • 15300 متر
8 ماه پیش

مشاور علی احمدپور
فروخته شده
فروش زمین مسکونی هکتاری سنندار در لاهیجان
1
زمین 33000 متری برای فروش در لاهیجان ،
فروش زمین مسکونی هکتاری سنندار در لاهیجان
 • 33000 متر
9 ماه پیش

مشاور علی احمدپور
فروخته شده
فروش زمین کوهستانی مسکونی در اطاقور
1
زمین 1000 متری برای فروش در لنگرود ،
فروش زمین کوهستانی مسکونی در اطاقور
 • 1000 متر
9 ماه پیش

مشاور علی احمدپور
فروخته شده
فروش زمین مسکونی جنگلی طرح هادی در رانکوه املش
2
زمین 870 متری برای فروش در املش ،
فروش زمین مسکونی جنگلی طرح هادی در رانکوه املش
 • 870 متر
9 ماه پیش

مشاور علی احمدپور
فروخته شده
فروش زمین ساحلی در حسنبکنده ی لاهیجان
1
زمین 10000 متری برای فروش در لاهیجان ،
فروش زمین ساحلی در حسنبکنده ی لاهیجان
 • 10000 متر
9 ماه پیش

مشاور علی احمدپور
فروخته شده
فروش زمین ساحلی هکتاری در لاهیجان
1
زمین 100000 متری برای فروش در لاهیجان ،
فروش زمین ساحلی هکتاری در لاهیجان
 • 100000 متر
9 ماه پیش

مشاور علی احمدپور