فروخته شده
100متر دوخواب فول دوساله فردوس غرب
1
آپارتمان 100 متری برای فروش در بلوار فردوس ،
100متر دوخواب فول دوساله فردوس غرب
 • 100 متر
 • ساخت 1395
 • 2 خواب
5 ماه پیش

مشاور مصطفی عدالت
فروخته شده
93متر 2خواب فول فردوس غرب سازمان برنامه
1
آپارتمان 93 متری برای فروش در بلوار فردوس ،
93متر 2خواب فول فردوس غرب سازمان برنامه
 • 93 متر
 • ساخت 1386
 • 2 خواب
5 ماه پیش

مشاور مصطفی عدالت
فروخته شده
87متر دوخواب فردوس غرب بهار جنوبی
1
آپارتمان 87 متری برای فروش در بلوار فردوس ،
87متر دوخواب فردوس غرب بهار جنوبی
 • 87 متر
 • ساخت 1382
 • 2 خواب
5 ماه پیش

مشاور مصطفی عدالت
فروخته شده
96متر 2خواب فول فردوس غرب سازمان برنامه
1
آپارتمان 96 متری برای فروش در بلوار فردوس ،
96متر 2خواب فول فردوس غرب سازمان برنامه
 • 96 متر
 • ساخت 1386
 • 2 خواب
5 ماه پیش

مشاور مصطفی عدالت
فروخته شده
81متر دوخواب فول فردوس غرب بهار جنوبی
1
آپارتمان 81 متری برای فروش در بلوار فردوس ،
81متر دوخواب فول فردوس غرب بهار جنوبی
 • 81 متر
 • ساخت 1386
 • 2 خواب
5 ماه پیش

مشاور مصطفی عدالت
فروخته شده
71متر دوخواب فول فردوس غرب ورزی
1
آپارتمان 71 متری برای فروش در بلوار فردوس ،
71متر دوخواب فول فردوس غرب ورزی
 • 71 متر
 • ساخت 1383
 • 2 خواب
5 ماه پیش

مشاور مصطفی عدالت
فروخته شده
59متر دوخواب فردوس غرب ورزی شمالی
1
آپارتمان 59 متری برای فروش در بلوار فردوس ،
59متر دوخواب فردوس غرب ورزی شمالی
 • 59 متر
 • ساخت 1381
 • 2 خواب
5 ماه پیش

مشاور مصطفی عدالت
فروخته شده
40متر تکخواب فول فردوس غرب بهار جنوبی
آپارتمان 40 متری برای فروش در بلوار فردوس ،
40متر تکخواب فول فردوس غرب بهار جنوبی
 • 40 متر
 • ساخت 1394
 • 1 خواب
5 ماه پیش

مشاور مصطفی عدالت
فروخته شده
98متر دوخواب فول 1ساله فردوس غرب
7
آپارتمان 98 متری برای فروش در بلوار فردوس ،
98متر دوخواب فول 1ساله فردوس غرب
 • 98 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
5 ماه پیش

مشاور مصطفی عدالت
فروخته شده
100متر فول کلید نخورده فردوس غرب
6
آپارتمان 100 متری برای فروش در بلوار فردوس ،
100متر فول کلید نخورده فردوس غرب
 • 100 متر
 • ساخت 1397
 • 2 خواب
5 ماه پیش

مشاور مصطفی عدالت