فروخته شده
ویلا طراحی غربی 250 متری
1
280,000,000تومان
ویلا 250 متری برای فروش در نور ،
ویلا طراحی غربی 250 متری
 • 250 متر
 • ساخت 1397
 • 4 خواب
2 ماه پیش

مشاور ویلا طراحی غربی 250 متری
فروخته شده
ویلا 340 متری متریال ساخت عالی
1
350,000,000تومان
ویلا 340 متری برای فروش در نور ،
ویلا 340 متری متریال ساخت عالی
 • 340 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
2 ماه پیش

مشاور ویلا 340 متری متریال ساخت عالی
فروخته شده
ویلا 350 متری واقع در برند منطقه
1
370,000,000تومان
ویلا 350 متری برای فروش در نور ،
ویلا 350 متری واقع در برند منطقه
 • 350 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
2 ماه پیش

مشاور ویلا 350 متری واقع در برند منطقه
فروخته شده
ویلا 340 متری با شرایط عالی
1
300,000,000تومان
ویلا 340 متری برای فروش در نور ،
ویلا 340 متری با شرایط عالی
 • 340 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
3 ماه پیش

مشاور ویلا 340 متری با شرایط عالی
فروخته شده
ویلا 400 متری کاملا جنگلی
1
185,000,000تومان
ویلا 400 متری برای فروش در نور ،
ویلا 400 متری کاملا جنگلی
 • 400 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
2 ماه پیش

مشاور ویلا 400 متری کاملا جنگلی
فروخته شده
ویلا 380 متری منطقه نور
1
230,000,000تومان
ویلا 380 متری برای فروش در نور ،
ویلا 380 متری منطقه نور
 • 380 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
2 ماه پیش

مشاور ویلا 380 متری منطقه نور
فروخته شده
ویلا 360 متری منطقه جنگلی
1
90,000,000تومان
ویلا 360 متری برای فروش در نور ،
ویلا 360 متری منطقه جنگلی
 • 360 متر
 • ساخت 1397
 • 2 خواب
2 ماه پیش

مشاور ویلا 360 متری منطقه جنگلی
فروخته شده
ویلا 370 متری منطقه جنگلی
1
220,000,000تومان
ویلا 370 متری برای فروش در نور ،
ویلا 370 متری منطقه جنگلی
 • 370 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
2 ماه پیش

مشاور ویلا 370 متری منطقه جنگلی
فروخته شده
ویلا 350 متری
1
220,000,000تومان
 • 350 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
2 ماه پیش

مشاور ویلا 350 متری
فروخته شده
330 متر منطقه کاملا جنگلی
1
120,000,000تومان
ویلا 330 متری برای فروش در نور ،
330 متر منطقه کاملا جنگلی
 • 330 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
2 ماه پیش

مشاور 330 متر منطقه کاملا جنگلی