طلایی
آپارتمان ١٦٠ مترى اقدسيه سپند
8
8,650,000,000تومان
آپارتمان 160 متری برای فروش در اقدسیه ،
آپارتمان ١٦٠ مترى اقدسيه سپند
 • 160 متر
 • ساخت 1398
 • 3 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ١٦٠ مترى اقدسيه سپند
طلایی
آپارتمان ٢٤٠ مترى اقدسيه سپند
9
12,900,000,000تومان
آپارتمان 240 متری برای فروش در اقدسیه ،
آپارتمان ٢٤٠ مترى اقدسيه سپند
 • 240 متر
 • ساخت 1398
 • 3 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٤٠ مترى اقدسيه سپند
طلایی
آپارتمان ٢٩٠ مترى فرمانيه شرقى ويو جنوب ابدى
12
14,500,000,000تومان
آپارتمان 290 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ٢٩٠ مترى فرمانيه شرقى ويو جنوب ابدى
 • 290 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٩٠ مترى فرمانيه شرقى ويو جنوب ابدى
طلایی
آپارتمان ٢١٠ مترى فرمانيه ويو ابدى جنوب
8
13,650,000,000تومان
آپارتمان 210 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢١٠ مترى فرمانيه ويو ابدى جنوب
 • 210 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢١٠ مترى فرمانيه ويو ابدى جنوب
طلایی
آپارتمان ١٣٥ مترى كامرانيه كليد نخورده نور شمال و جنوب
9
6,075,000,000تومان
آپارتمان 135 متری برای فروش در کامرانیه ،
آپارتمان ١٣٥ مترى كامرانيه كليد نخورده نور شمال و جنوب
 • 135 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ١٣٥ مترى كامرانيه كليد نخورده نور شمال و جنوب
طلایی
آپارتمان ٢٧٥ مترى گل سنگ نور شمال و جنوب
13
13,750,000,000تومان
آپارتمان 275 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ٢٧٥ مترى گل سنگ نور شمال و جنوب
 • 275 متر
 • ساخت 1395
 • 3 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٧٥ مترى گل سنگ نور شمال و جنوب
طلایی
آپارتمان ٢٠٥ مترى كامرانيه شمالى ويو جنوب
8
تماس بگیرید
آپارتمان 205 متری برای فروش در کامرانیه ،
آپارتمان ٢٠٥ مترى كامرانيه شمالى ويو جنوب
 • 205 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٠٥ مترى كامرانيه شمالى ويو جنوب
طلایی
آپارتمان ١٧٠ مترى اقدسيه ويو شمال و جنوب
8
7,850,000,000تومان
آپارتمان 170 متری برای فروش در اقدسیه ،
آپارتمان ١٧٠ مترى اقدسيه ويو شمال و جنوب
 • 170 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ١٧٠ مترى اقدسيه ويو شمال و جنوب
طلایی
آپارتمان ٢١٠ مترى فرمانيه شرقى
13
10,920,000,000تومان
آپارتمان 210 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢١٠ مترى فرمانيه شرقى
 • 210 متر
 • ساخت 1398
 • 3 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢١٠ مترى فرمانيه شرقى
طلایی
آپارتمان ٢٦٠ مترى فرمانيه شرقى
4
16,770,000,000تومان
آپارتمان 260 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٦٠ مترى فرمانيه شرقى
 • 260 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٦٠ مترى فرمانيه شرقى