ویژه
٢١٠متر(فرمانيه،دنجترين فرعى منطقه،ويو جنوب،بالكن قابل چيدمان بدون مشرف)
10
7,384,000,000تومان
آپارتمان 210 متری برای فروش در فرمانیه ،
٢١٠متر(فرمانيه،دنجترين فرعى منطقه،ويو جنوب،بالكن قابل چيدمان بدون مشرف)
 • 210 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
5 روز پیش

مشاور ٢١٠متر(فرمانيه،دنجترين فرعى منطقه،ويو جنوب،بالكن قابل چيدمان بدون مشرف)
ویژه
١٩٠متر(كامرانيه،آرشيتكت به نام،پاگرد مجزا،متريال وارداتى)
12
9,216,000,000تومان
آپارتمان 190 متری برای فروش در کامرانیه ،
١٩٠متر(كامرانيه،آرشيتكت به نام،پاگرد مجزا،متريال وارداتى)
 • 190 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
5 روز پیش

مشاور ١٩٠متر(كامرانيه،آرشيتكت به نام،پاگرد مجزا،متريال وارداتى)
ویژه
آپارتمان ١٦٥ مترى ( اقدسيه،پاگرد اختصاصى،٣جهت آقتاب)
8
6,900,000,000تومان
آپارتمان 165 متری برای فروش در اقدسیه ،
آپارتمان ١٦٥ مترى ( اقدسيه،پاگرد اختصاصى،٣جهت آقتاب)
 • 165 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
5 روز پیش

مشاور آپارتمان ١٦٥ مترى ( اقدسيه،پاگرد اختصاصى،٣جهت آقتاب)
ویژه
گلستان جنوبى(٢٠٠متر،پاگرد اختصاصى،نور شمال و جنوب)
8
8,200,000,000تومان
آپارتمان 255 متری برای فروش در فرمانیه ،
گلستان جنوبى(٢٠٠متر،پاگرد اختصاصى،نور شمال و جنوب)
 • 255 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
5 روز پیش

مشاور گلستان جنوبى(٢٠٠متر،پاگرد اختصاصى،نور شمال و جنوب)
ویژه
٢٠٠متر(فرمانيه شرقى،نور شمال و جنوب،پاگرد اختصاصى)
7
4,800,000,000تومان
آپارتمان 180 متری برای فروش در فرمانیه ،
٢٠٠متر(فرمانيه شرقى،نور شمال و جنوب،پاگرد اختصاصى)
 • 180 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
5 روز پیش

مشاور ٢٠٠متر(فرمانيه شرقى،نور شمال و جنوب،پاگرد اختصاصى)
ویژه
فرمانيه(٢٧٠متر،ويو شمال و جنوب،٢٠متر تراس)
15
7,500,000,000تومان
آپارتمان 275 متری برای فروش در فرمانیه ،
فرمانيه(٢٧٠متر،ويو شمال و جنوب،٢٠متر تراس)
 • 275 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
5 روز پیش

مشاور فرمانيه(٢٧٠متر،ويو شمال و جنوب،٢٠متر تراس)
ویژه
120متر(فرمانيه شرقى،آفتابگير،بالكن ميز خور)
3
3,400,000,000تومان
آپارتمان 120 متری برای فروش در فرمانیه ،
120متر(فرمانيه شرقى،آفتابگير،بالكن ميز خور)
 • 120 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
5 روز پیش

مشاور 120متر(فرمانيه شرقى،آفتابگير،بالكن ميز خور)
ویژه
آپارتمان ٢٥٠ مترى(دنجترين فرعى منطقه،پاگرد مجزا،نور شمال و جنوب،فول امكانات)
15
8,000,000,000تومان
آپارتمان 250 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٥٠ مترى(دنجترين فرعى منطقه،پاگرد مجزا،نور شمال و جنوب،فول امكانات)
 • 250 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
5 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٥٠ مترى(دنجترين فرعى منطقه،پاگرد مجزا،نور شمال و جنوب،فول امكانات)
ویژه
٢٣٠متر(كامرانيه شمالى،پاگرد اختصاصى،نور شمال و جنوب)
9
6,600,000,000تومان
آپارتمان 230 متری برای فروش در کامرانیه ،
٢٣٠متر(كامرانيه شمالى،پاگرد اختصاصى،نور شمال و جنوب)
 • 230 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
5 روز پیش

مشاور ٢٣٠متر(كامرانيه شمالى،پاگرد اختصاصى،نور شمال و جنوب)
ویژه
آپارتمان ٢١٠ مترى (٢جهت آفتاب،فرعى دنج،فول امكانات)
15
5,460,000,000تومان
آپارتمان 210 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢١٠ مترى (٢جهت آفتاب،فرعى دنج،فول امكانات)
 • 210 متر
 • ساخت 1386
 • 3 خواب
5 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢١٠ مترى (٢جهت آفتاب،فرعى دنج،فول امكانات)