ویژه
آپارتمان ٢١٠ مترى (٢جهت آفتاب،فرعى دنج،فول امكانات)
15
5,460,000,000تومان
آپارتمان 210 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢١٠ مترى (٢جهت آفتاب،فرعى دنج،فول امكانات)
 • 210 متر
 • ساخت 1386
 • 3 خواب
1 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢١٠ مترى (٢جهت آفتاب،فرعى دنج،فول امكانات)
ویژه
٢١٠متر(گلسنگ،نور شمال و جنوب،بالكن قابل چيدمان)
5
6,100,000,000تومان
آپارتمان 210 متری برای فروش در نیاوران ،
٢١٠متر(گلسنگ،نور شمال و جنوب،بالكن قابل چيدمان)
 • 210 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
1 روز پیش

مشاور ٢١٠متر(گلسنگ،نور شمال و جنوب،بالكن قابل چيدمان)
ویژه
نياوران(١٨٥متر،٣جهت آفتاب،بالكن ميز خور كنار آشپزخانه)
6
52,000,000,000تومان
آپارتمان 185 متری برای فروش در نیاوران ،
نياوران(١٨٥متر،٣جهت آفتاب،بالكن ميز خور كنار آشپزخانه)
 • 185 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
1 روز پیش

مشاور نياوران(١٨٥متر،٣جهت آفتاب،بالكن ميز خور كنار آشپزخانه)
ویژه
١٦٥متر(نياوران،ويو شمال و جنوب،٢پاركينگ سندى)
9
46,000,000,000تومان
آپارتمان 165 متری برای فروش در نیاوران ،
١٦٥متر(نياوران،ويو شمال و جنوب،٢پاركينگ سندى)
 • 165 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
1 روز پیش

مشاور ١٦٥متر(نياوران،ويو شمال و جنوب،٢پاركينگ سندى)
ویژه
١٥٠متر(نياوران،نور شمال و جنوب ،٢پاركينگ سندى)
6
4,000,000,000تومان
آپارتمان 150 متری برای فروش در نیاوران ،
١٥٠متر(نياوران،نور شمال و جنوب ،٢پاركينگ سندى)
 • 150 متر
 • ساخت 1395
 • 3 خواب
1 روز پیش

مشاور ١٥٠متر(نياوران،نور شمال و جنوب ،٢پاركينگ سندى)
ویژه
٣٤٠متر(نياوران،وي شمال و جنوب،٤پاركينگ سندى)
7
10,000,000,000تومان
آپارتمان 340 متری برای فروش در نیاوران ،
٣٤٠متر(نياوران،وي شمال و جنوب،٤پاركينگ سندى)
 • 340 متر
 • ساخت 1395
 • 4 خواب
1 روز پیش

مشاور ٣٤٠متر(نياوران،وي شمال و جنوب،٤پاركينگ سندى)
ویژه
نياوران(١٢٥متر،٢جهت نور،ديد مشجر)
4
3,700,000,000تومان
آپارتمان 125 متری برای فروش در نیاوران ،
نياوران(١٢٥متر،٢جهت نور،ديد مشجر)
 • 125 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
1 روز پیش

مشاور نياوران(١٢٥متر،٢جهت نور،ديد مشجر)
ویژه
٢٣٥متر(گلسنگ،ويو شمال و جنوب،٣پاركينگ)
11
6,800,000,000تومان
آپارتمان 235 متری برای فروش در نیاوران ،
٢٣٥متر(گلسنگ،ويو شمال و جنوب،٣پاركينگ)
 • 235 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
1 روز پیش

مشاور ٢٣٥متر(گلسنگ،ويو شمال و جنوب،٣پاركينگ)
ویژه
١٢٠متر(نياوران،بدون مشرف،بالكن ميزخور)
10
4,326,000,000تومان
آپارتمان 120 متری برای فروش در نیاوران ،
١٢٠متر(نياوران،بدون مشرف،بالكن ميزخور)
 • 120 متر
 • ساخت 1397
 • 2 خواب
1 روز پیش

مشاور ١٢٠متر(نياوران،بدون مشرف،بالكن ميزخور)
ویژه
٣٠٠متر(نياوران،مشابه پنت،٤پاركينگ سندى)
10
18,000,000,000تومان
آپارتمان 300 متری برای فروش در نیاوران ،
٣٠٠متر(نياوران،مشابه پنت،٤پاركينگ سندى)
 • 300 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
1 روز پیش

مشاور ٣٠٠متر(نياوران،مشابه پنت،٤پاركينگ سندى)