ویژه
٣٠٠متر(نياوران،مشابه پنت،٤پاركينگ سندى)
10
19,500,000,000تومان
آپارتمان 300 متری برای فروش در نیاوران ،
٣٠٠متر(نياوران،مشابه پنت،٤پاركينگ سندى)
 • 300 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
1 هفته پیش

مشاور ٣٠٠متر(نياوران،مشابه پنت،٤پاركينگ سندى)
ویژه
آپارتمان ٢٥٠ مترى فرمانيه پاگرد مجزا آفتابگير ٢ پاركينگ سندى
15
10,750,000,000تومان
آپارتمان 250 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٥٠ مترى فرمانيه پاگرد مجزا آفتابگير ٢ پاركينگ سندى
 • 250 متر
 • ساخت 1397
 • 4 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٥٠ مترى فرمانيه پاگرد مجزا آفتابگير ٢ پاركينگ سندى
ویژه
آپارتمان ١٣٥ مترى( آفتابگير،ويو مشجر،بدون مشرف،بالكن كاربردى،فول امكانات)
22
6,075,000,000تومان
آپارتمان 135 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ١٣٥ مترى( آفتابگير،ويو مشجر،بدون مشرف،بالكن كاربردى،فول امكانات)
 • 135 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ١٣٥ مترى( آفتابگير،ويو مشجر،بدون مشرف،بالكن كاربردى،فول امكانات)
ویژه
آپارتمان ٢٧٠ مترى نياوران عمار
11
13,000,000,000تومان
آپارتمان 270 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ٢٧٠ مترى نياوران عمار
 • 270 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور آپارتمان ٢٧٠ مترى نياوران عمار
ویژه
٢٧٥متر(نياوران،٣جهت آفتاب،پاگرد مجزا،كم واحد)
8
10,450,000,000تومان
آپارتمان 275 متری برای فروش در نیاوران ،
٢٧٥متر(نياوران،٣جهت آفتاب،پاگرد مجزا،كم واحد)
 • 275 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
3 روز پیش

مشاور ٢٧٥متر(نياوران،٣جهت آفتاب،پاگرد مجزا،كم واحد)
ویژه
آپارتمان ٢٠٠ مترى آفتابگير،ويو،بالكن قابل چيدمان،فول امكانات
9
8,720,000,000تومان
آپارتمان 200 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ٢٠٠ مترى آفتابگير،ويو،بالكن قابل چيدمان،فول امكانات
 • 200 متر
 • ساخت 1398
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور آپارتمان ٢٠٠ مترى آفتابگير،ويو،بالكن قابل چيدمان،فول امكانات
ویژه
آپارتمان ٢٥٠ مترى كامرانيه شمالى پاگرد اختصاصى
16
12,500,000,000تومان
آپارتمان 250 متری برای فروش در کامرانیه ،
آپارتمان ٢٥٠ مترى كامرانيه شمالى پاگرد اختصاصى
 • 250 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٥٠ مترى كامرانيه شمالى پاگرد اختصاصى
ویژه
آپارتمان 245 مترى سنبل ٢جهت ويو
15
17,150,000,000تومان
آپارتمان 245 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان 245 مترى سنبل ٢جهت ويو
 • 245 متر
 • ساخت 1395
 • 3 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان 245 مترى سنبل ٢جهت ويو
ویژه
آپارتمان ٢٩٠ مترى فرمانيه شرقى ( ٤ جهت نور ،٢ بالكن،فول امكانات)
8
11,500,000,000تومان
آپارتمان 290 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٩٠ مترى فرمانيه شرقى ( ٤ جهت نور ،٢ بالكن،فول امكانات)
 • 290 متر
 • ساخت 1394
 • 4 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٩٠ مترى فرمانيه شرقى ( ٤ جهت نور ،٢ بالكن،فول امكانات)
ویژه
آپارتمان ٢٨٥ مترى فرمانيه (آفتابگير،كم واحد،فرعى دنج،فول امكانات)
8
13,110,000,000تومان
آپارتمان 285 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٨٥ مترى فرمانيه (آفتابگير،كم واحد،فرعى دنج،فول امكانات)
 • 285 متر
 • ساخت 1395
 • 4 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٨٥ مترى فرمانيه (آفتابگير،كم واحد،فرعى دنج،فول امكانات)