ویژه
آپارتمان ١٣٥ مترى( آفتابگير،ويو مشجر،بدون مشرف،بالكن كاربردى،فول امكانات)
22
6,075,000,000تومان
آپارتمان 135 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ١٣٥ مترى( آفتابگير،ويو مشجر،بدون مشرف،بالكن كاربردى،فول امكانات)
 • 135 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ١٣٥ مترى( آفتابگير،ويو مشجر،بدون مشرف،بالكن كاربردى،فول امكانات)
ویژه
آپارتمان ٢٧٠ مترى (پاگرد اختصاصى،٢جهت آفتاب،بالكن ميز خور،سنبل)
13
13,600,000,000تومان
آپارتمان 270 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٧٠ مترى (پاگرد اختصاصى،٢جهت آفتاب،بالكن ميز خور،سنبل)
 • 270 متر
 • ساخت 1395
 • 3 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٧٠ مترى (پاگرد اختصاصى،٢جهت آفتاب،بالكن ميز خور،سنبل)
ویژه
آپارتمان ٢٧٠ مترى(پاگرد مجزا،بالكن قابل چيدمان،٣جهت ويو)
11
12,420,000,000تومان
آپارتمان 270 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ٢٧٠ مترى(پاگرد مجزا،بالكن قابل چيدمان،٣جهت ويو)
 • 270 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٧٠ مترى(پاگرد مجزا،بالكن قابل چيدمان،٣جهت ويو)
ویژه
آپارتمان ٢٠٠ مترى (نياوران،فرعى دنج،ويو شمال و جنوب،بالكن ميز خور)
16
8,000,000,000تومان
آپارتمان 200 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ٢٠٠ مترى (نياوران،فرعى دنج،ويو شمال و جنوب،بالكن ميز خور)
 • 200 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٠٠ مترى (نياوران،فرعى دنج،ويو شمال و جنوب،بالكن ميز خور)
ویژه
آپارتمان ٢٧٠ مترى (فرمانيه شرقى،نور شمال و جنوب،پاگرد مجزا،بدون مشابه)
14
10,530,000,000تومان
آپارتمان 270 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٧٠ مترى (فرمانيه شرقى،نور شمال و جنوب،پاگرد مجزا،بدون مشابه)
 • 270 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٧٠ مترى (فرمانيه شرقى،نور شمال و جنوب،پاگرد مجزا،بدون مشابه)
ویژه
آپارتمان ٢٥٠مترى نياوران،ويو ابدى جنوب،دنجترين فرعى منطقه،كم واحد
5
8,250,000,000تومان
آپارتمان 250 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ٢٥٠مترى نياوران،ويو ابدى جنوب،دنجترين فرعى منطقه،كم واحد
 • 250 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٥٠مترى نياوران،ويو ابدى جنوب،دنجترين فرعى منطقه،كم واحد
ویژه
٢٧٥متر(نياوران،٣جهت آفتاب،پاگرد مجزا،كم واحد)
6
10,450,000,000تومان
آپارتمان 275 متری برای فروش در نیاوران ،
٢٧٥متر(نياوران،٣جهت آفتاب،پاگرد مجزا،كم واحد)
 • 275 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
3 روز پیش

مشاور ٢٧٥متر(نياوران،٣جهت آفتاب،پاگرد مجزا،كم واحد)
ویژه
آپارتمان ٣٣٠مترى (نياوران،٣جهت آفتاب،ويو،١٢ متر بالكن قابل چيدمان)
7
11,550,000,000تومان
آپارتمان 330 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ٣٣٠مترى (نياوران،٣جهت آفتاب،ويو،١٢ متر بالكن قابل چيدمان)
 • 330 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٣٣٠مترى (نياوران،٣جهت آفتاب،ويو،١٢ متر بالكن قابل چيدمان)
ویژه
آپارتمان ٢٠٠ مترى آفتابگير،ويو،بالكن قابل چيدمان،فول امكانات
9
8,720,000,000تومان
آپارتمان 200 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ٢٠٠ مترى آفتابگير،ويو،بالكن قابل چيدمان،فول امكانات
 • 200 متر
 • ساخت 1398
 • 3 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٠٠ مترى آفتابگير،ويو،بالكن قابل چيدمان،فول امكانات
ویژه
آپارتمان ٢٨٠ مترى (سنبل،نور شمال و جنوب،طبقات بالا،فول امكانات)
7
12,600,000,000تومان
آپارتمان 280 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٨٠ مترى (سنبل،نور شمال و جنوب،طبقات بالا،فول امكانات)
 • 280 متر
 • ساخت 1397
 • 4 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٨٠ مترى (سنبل،نور شمال و جنوب،طبقات بالا،فول امكانات)