ویژه
آپارتمان ٢٥٠ مترى كامرانيه شمالى (٦٠ متر تراس،ويو مشجر،پاگرد اختصاصى)
16
11,000,000,000تومان
آپارتمان 250 متری برای فروش در کامرانیه ،
آپارتمان ٢٥٠ مترى كامرانيه شمالى (٦٠ متر تراس،ويو مشجر،پاگرد اختصاصى)
 • 250 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
5 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٥٠ مترى كامرانيه شمالى (٦٠ متر تراس،ويو مشجر،پاگرد اختصاصى)
ویژه
آپارتمان ٢٥٠ مترى سنبل (٢جهت ويو ،ارتفاع سقف واحد ٤ متر،سوپر لوكس)
15
12,500,000,000تومان
آپارتمان 250 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٥٠ مترى سنبل (٢جهت ويو ،ارتفاع سقف واحد ٤ متر،سوپر لوكس)
 • 250 متر
 • ساخت 1395
 • 3 خواب
5 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٥٠ مترى سنبل (٢جهت ويو ،ارتفاع سقف واحد ٤ متر،سوپر لوكس)
ویژه
آپارتمان ٢٩٠ مترى فرمانيه شرقى ( ٤ جهت نور ،٢ بالكن،فول امكانات)
8
10,000,000,000تومان
آپارتمان 290 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٩٠ مترى فرمانيه شرقى ( ٤ جهت نور ،٢ بالكن،فول امكانات)
 • 290 متر
 • ساخت 1394
 • 4 خواب
5 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٩٠ مترى فرمانيه شرقى ( ٤ جهت نور ،٢ بالكن،فول امكانات)
ویژه
آپارتمان ٢٨٥ مترى فرمانيه (آفتابگير،كم واحد،فرعى دنج،فول امكانات)
8
11,400,000,000تومان
آپارتمان 285 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٨٥ مترى فرمانيه (آفتابگير،كم واحد،فرعى دنج،فول امكانات)
 • 285 متر
 • ساخت 1395
 • 4 خواب
5 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٨٥ مترى فرمانيه (آفتابگير،كم واحد،فرعى دنج،فول امكانات)
ویژه
آپارتمان ٢٧٠ مترى (نور شمال و جنوب،پاگرد اختصاصى،فول امكانات،كليد نخورده)
7
10,800,000,000تومان
آپارتمان 270 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ٢٧٠ مترى (نور شمال و جنوب،پاگرد اختصاصى،فول امكانات،كليد نخورده)
 • 270 متر
 • ساخت 1395
5 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٧٠ مترى (نور شمال و جنوب،پاگرد اختصاصى،فول امكانات،كليد نخورده)
ویژه
آپارتمان ١٧٥ مترى گلسنگ ( نور شمال و جنوب،٢پاركينگ سندى،فول امكانات،دنجترين فرعى منطقه)
10
5,700,000,000تومان
آپارتمان 175 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ١٧٥ مترى گلسنگ ( نور شمال و جنوب،٢پاركينگ سندى،فول امكانات،دنجترين فرعى منطقه)
 • 175 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
5 روز پیش

مشاور آپارتمان ١٧٥ مترى گلسنگ ( نور شمال و جنوب،٢پاركينگ سندى،فول امكانات،دنجترين فرعى منطقه)
ویژه
آپارتمان ٣١٠ مترى سنبل(سوييت مجزا،ديد مشجر،كم واحد،فول امكانات)
27
12,400,000,000تومان
آپارتمان 310 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٣١٠ مترى سنبل(سوييت مجزا،ديد مشجر،كم واحد،فول امكانات)
 • 310 متر
 • ساخت 1395
5 روز پیش

مشاور آپارتمان ٣١٠ مترى سنبل(سوييت مجزا،ديد مشجر،كم واحد،فول امكانات)
ویژه
آپارتمان ٢٤٠ مترى ويو ابدى،٣جهت آفتاب،٣مستر،٢بالكن،فول امكانات
9
12,000,000,000تومان
آپارتمان 240 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ٢٤٠ مترى ويو ابدى،٣جهت آفتاب،٣مستر،٢بالكن،فول امكانات
 • 240 متر
 • ساخت 1398
 • 3 خواب
5 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٤٠ مترى ويو ابدى،٣جهت آفتاب،٣مستر،٢بالكن،فول امكانات
ویژه
آپارتمان ٢١٥ مترى فرمانيه شرقى (نور شمال و جنوب،سازنده به نام،فول امكانات؛)
11
9,675,000,000تومان
آپارتمان 215 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢١٥ مترى فرمانيه شرقى (نور شمال و جنوب،سازنده به نام،فول امكانات؛)
 • 215 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
5 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢١٥ مترى فرمانيه شرقى (نور شمال و جنوب،سازنده به نام،فول امكانات؛)
ویژه
آپارتمان ١٠٠ مترى نور شمال و جنوب،بالكن كاربردى،دنجترين فرعى منطقه،بدون مشابه
10
3,500,000,000تومان
آپارتمان 100 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ١٠٠ مترى نور شمال و جنوب،بالكن كاربردى،دنجترين فرعى منطقه،بدون مشابه
 • 100 متر
 • ساخت 1394
 • 2 خواب
5 روز پیش

مشاور آپارتمان ١٠٠ مترى نور شمال و جنوب،بالكن كاربردى،دنجترين فرعى منطقه،بدون مشابه