ویژه
آپارتمان ٤١٠ مترى گلسنگ ٤ پاركينگ ٣ جهت آفتاب مشاعات هتلينگ
23
22,000,000,000تومان
آپارتمان 410 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ٤١٠ مترى گلسنگ ٤ پاركينگ ٣ جهت آفتاب مشاعات هتلينگ
 • 410 متر
 • ساخت 1397
 • 4 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٤١٠ مترى گلسنگ ٤ پاركينگ ٣ جهت آفتاب مشاعات هتلينگ
ویژه
آپارتمان ٣٩٠ مترى كامرانيه شمالى
9
13,650,000,000تومان
آپارتمان 390 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٣٩٠ مترى كامرانيه شمالى
 • 390 متر
 • ساخت 1392
 • 4 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٣٩٠ مترى كامرانيه شمالى
ویژه
آپارتمان ٢٩٠ مترى فرمانيه شرقى
16
11,600,000,000تومان
آپارتمان 290 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٩٠ مترى فرمانيه شرقى
 • 290 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٩٠ مترى فرمانيه شرقى
ویژه
آپارتمان ٢٨٥ مترى فرمانيه عمار
8
12,600,000,000تومان
آپارتمان 285 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٨٥ مترى فرمانيه عمار
 • 285 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٨٥ مترى فرمانيه عمار
ویژه
آپارتمان ٢٣٥ مترى فرمانيه شرقى
8
9,000,000,000تومان
آپارتمان 235 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٣٥ مترى فرمانيه شرقى
 • 235 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٣٥ مترى فرمانيه شرقى
ویژه
آپارتمان ٣٥٥ مترى نياوران ٤پاركينگ فول امكانات ١٥مترتراس قابل چيدمان
35
15,620,000,000تومان
آپارتمان 355 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ٣٥٥ مترى نياوران ٤پاركينگ فول امكانات ١٥مترتراس قابل چيدمان
 • 355 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
17 ساعت پیش

مشاور آپارتمان ٣٥٥ مترى نياوران ٤پاركينگ فول امكانات ١٥مترتراس قابل چيدمان
ویژه
آپارتمان ٣٥٠ مترى فرمانيه شرقى
8
17,500,000,000تومان
آپارتمان 350 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٣٥٠ مترى فرمانيه شرقى
 • 350 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
3 روز پیش

مشاور آپارتمان ٣٥٠ مترى فرمانيه شرقى
ویژه
فروش آپارتمان ٢٠٠ مترى فرمانيه شرقى
8
8,000,000,000تومان
آپارتمان 200 متری برای فروش در فرمانیه ،
فروش آپارتمان ٢٠٠ مترى فرمانيه شرقى
 • 200 متر
 • ساخت 1392
 • 3 خواب
18 ساعت پیش

مشاور فروش آپارتمان ٢٠٠ مترى فرمانيه شرقى
ویژه
آپارتمان ٣٥٠ مترى فرمانيه شرقى
17
17,000,000,000تومان
آپارتمان 350 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٣٥٠ مترى فرمانيه شرقى
 • 350 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
7 روز پیش

مشاور آپارتمان ٣٥٠ مترى فرمانيه شرقى
ویژه
آپارتمان ٤٢٠ مترى فرمانيه شرقى
8
15,540,000,000تومان
آپارتمان 420 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٤٢٠ مترى فرمانيه شرقى
 • 420 متر
 • ساخت 1395
 • 4 خواب
18 ساعت پیش

مشاور آپارتمان ٤٢٠ مترى فرمانيه شرقى