ویژه
آپارتمان ٢٨٠ مترى فرمانيه
9
10,360,000,000تومان
آپارتمان 280 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٨٠ مترى فرمانيه
 • 280 متر
 • 3 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٨٠ مترى فرمانيه
ویژه
آپارتمان ٤٤٠ مترى فرمانيه شرقى ، مشابه پنت
8
28,500,000,000تومان
آپارتمان 440 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٤٤٠ مترى فرمانيه شرقى ، مشابه پنت
 • 440 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ٤٤٠ مترى فرمانيه شرقى ، مشابه پنت
ویژه
آپارتمان ٢٣٥ مترى نياوران گلسنگ
11
14,100,000,000تومان
آپارتمان 235 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ٢٣٥ مترى نياوران گلسنگ
 • 235 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٣٥ مترى نياوران گلسنگ
ویژه
آپارتمان ١١٠ مترى نياوران،٢پاركينگ
10
4,620,000,000تومان
آپارتمان 110 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ١١٠ مترى نياوران،٢پاركينگ
 • 110 متر
 • ساخت 1396
 • 2 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ١١٠ مترى نياوران،٢پاركينگ
ویژه
آپارتمان ٢٤٠ مترى كامرانيه شمالى
8
13,800,000,000تومان
آپارتمان 240 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٤٠ مترى كامرانيه شمالى
 • 240 متر
 • ساخت 1398
 • 3 خواب
2 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٤٠ مترى كامرانيه شمالى
ویژه
آپارتمان ٣٢٠ مترى كامرانيه
8
12,800,000,000تومان
آپارتمان 320 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٣٢٠ مترى كامرانيه
 • 320 متر
 • ساخت 1395
 • 4 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ٣٢٠ مترى كامرانيه
ویژه
آپارتمان ٢٦٠ مترى اقدسيه
11
12,900,000,000تومان
آپارتمان 260 متری برای فروش در اقدسیه ،
آپارتمان ٢٦٠ مترى اقدسيه
 • 260 متر
 • ساخت 1398
 • 3 خواب
2 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٦٠ مترى اقدسيه
ویژه
آپارتمان ٢٤٥ مترى فرمانيه شرقى
8
9,065,000,000تومان
آپارتمان 245 متری برای فروش در فرمانیه ،
آپارتمان ٢٤٥ مترى فرمانيه شرقى
 • 245 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
4 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٤٥ مترى فرمانيه شرقى
ویژه
آپارتمان ١٨٠ مترى اقدسيه سپند
15
7,200,000,000تومان
آپارتمان 180 متری برای فروش در اقدسیه ،
آپارتمان ١٨٠ مترى اقدسيه سپند
 • 180 متر
 • ساخت 1394
 • 3 خواب
2 روز پیش

مشاور آپارتمان ١٨٠ مترى اقدسيه سپند
ویژه
آپارتمان ٢٨٠ مترى نياوران
8
11,200,000,000تومان
آپارتمان 280 متری برای فروش در نیاوران ،
آپارتمان ٢٨٠ مترى نياوران
 • 280 متر
 • ساخت 1396
 • 4 خواب
2 روز پیش

مشاور آپارتمان ٢٨٠ مترى نياوران