7,700,000,000تومان
آپارتمان 220 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته 220 متر 3 جهت ویو , تکواحدی
 • 220 متر
 • ساخت 1396
 • 3 خواب
2 هفته پیش

مشاور فرشته 220 متر 3 جهت ویو , تکواحدی
12,000,000,000تومان
آپارتمان 300 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته 300 متر , 40 متر تراس رایگان
 • 300 متر
 • ساخت 1397
 • 4 خواب
1 ماه پیش

مشاور فرشته 300 متر , 40 متر تراس رایگان
13,500,000,000تومان
آپارتمان 350 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته 350 متر دو جهت ویو ابدی
 • 350 متر
 • ساخت 1397
 • 4 خواب
2 هفته پیش

مشاور فرشته 350 متر دو جهت ویو ابدی
11,730,000,000تومان
آپارتمان 335 متری برای فروش در الهیه ،
الهیه , 335 متر 4 خواب, 3 جهت ویو ابدی
 • 335 متر
 • ساخت 1393
 • 4 خواب
1 ماه پیش

مشاور الهیه , 335 متر 4 خواب, 3 جهت ویو ابدی
8,050,000,000تومان
آپارتمان 230 متری برای فروش در الهیه ،
الهیه 230 متر با تراس قابل چیدمان
 • 230 متر
 • ساخت 1395
 • 3 خواب
3 هفته پیش

مشاور الهیه 230 متر با تراس قابل چیدمان
6,300,000,000تومان
آپارتمان 210 متری برای فروش در الهیه ،
الهیه 210 متر , با تراس قابل چیدمان
 • 210 متر
 • ساخت 1390
 • 3 خواب
4 هفته پیش

مشاور الهیه 210 متر , با تراس قابل چیدمان
8,800,000,000تومان
آپارتمان 275 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته , 275 متر تکواحدی , 4 خواب
 • 275 متر
 • ساخت 1388
 • 4 خواب
4 هفته پیش

مشاور فرشته , 275 متر تکواحدی , 4 خواب
6,650,000,000تومان
آپارتمان 190 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته 190 متر 3 خواب , مجتمع مسکونی
 • 190 متر
 • ساخت 1391
 • 3 خواب
4 هفته پیش

مشاور فرشته 190 متر 3 خواب , مجتمع مسکونی
7,560,000,000تومان
 • 270 متر
 • ساخت 1391
3 هفته پیش

مشاور فرشته 270 متر 4 خواب
6,000,000,000تومان
آپارتمان 170 متری برای فروش در الهیه ،
الهیه 170 متر تکواحدی ویو باغ
 • 170 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
3 هفته پیش

مشاور الهیه 170 متر تکواحدی ویو باغ