13,500,000,000تومان
آپارتمان 350 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته 350 متر دو جهت ویو ابدی
 • 350 متر
 • ساخت 1397
 • 4 خواب
1 هفته پیش

مشاور فرشته 350 متر دو جهت ویو ابدی
8,950,000,000تومان
آپارتمان 325 متری برای فروش در الهیه ،
الهیه 325 متر 20 متر تراس قابل چیدمان
 • 325 متر
 • ساخت 1387
1 هفته پیش

مشاور الهیه 325 متر 20 متر تراس قابل چیدمان
11,730,000,000تومان
آپارتمان 335 متری برای فروش در الهیه ،
الهیه , 335 متر 4 خواب, 3 جهت ویو ابدی
 • 335 متر
 • ساخت 1393
 • 4 خواب
1 هفته پیش

مشاور الهیه , 335 متر 4 خواب, 3 جهت ویو ابدی
12,750,000,000تومان
آپارتمان 250 متری برای فروش در الهیه ،
الهیه 250 متر نوساز با 2 تراس
 • 250 متر
 • ساخت 1398
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور الهیه 250 متر نوساز با 2 تراس
8,050,000,000تومان
آپارتمان 230 متری برای فروش در الهیه ،
الهیه 230 متر با تراس قابل چیدمان
 • 230 متر
 • ساخت 1395
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور الهیه 230 متر با تراس قابل چیدمان
6,800,000,000تومان
آپارتمان 170 متری برای فروش در الهیه ،
الهیه 170 متر تراس قابل چیدمان
 • 170 متر
 • ساخت 1392
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور الهیه 170 متر تراس قابل چیدمان
8,930,000,000تومان
آپارتمان 190 متری برای فروش در الهیه ،
الهیه 190 متر 3 خواب با تراس
 • 190 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور الهیه 190 متر 3 خواب با تراس
6,300,000,000تومان
آپارتمان 210 متری برای فروش در الهیه ،
الهیه 210 متر , با تراس قابل چیدمان
 • 210 متر
 • ساخت 1390
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور الهیه 210 متر , با تراس قابل چیدمان
8,800,000,000تومان
آپارتمان 275 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته , 275 متر تکواحدی , 4 خواب
 • 275 متر
 • ساخت 1388
 • 4 خواب
1 هفته پیش

مشاور فرشته , 275 متر تکواحدی , 4 خواب
6,650,000,000تومان
آپارتمان 190 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته 190 متر 3 خواب , مجتمع مسکونی
 • 190 متر
 • ساخت 1391
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور فرشته 190 متر 3 خواب , مجتمع مسکونی