6,820,000,000تومان
آپارتمان 177 متری برای فروش در الهیه ،
الهیه 170 متر , 2 جهت ویو مشجر
 • 177 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
6 روز پیش

مشاور الهیه 170 متر , 2 جهت ویو مشجر
6,909,999,999تومان
 • 215 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
1 ماه پیش

مشاور فرشته 215 متر 3 جهت ویو
8,750,000,000تومان
 • 177 متر
 • ساخت 1398
 • 3 خواب
18 ساعت پیش

مشاور الهیه 177 متر 3 خواب نوساز
6,650,000,000تومان
 • 190 متر
 • ساخت 1398
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور فرشته 190 متر 3 خواب
8,750,000,000تومان
آپارتمان 230 متری برای فروش در الهیه ،
الهیه 230 متر 2 جهت ویو مشجر
 • 230 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
4 روز پیش

مشاور الهیه 230 متر 2 جهت ویو مشجر
7,800,000,000تومان
 • 200 متر
 • ساخت 1391
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور فرشته 200 متر 3 خواب
17,360,000,000تومان
 • 310 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
1 هفته پیش

مشاور فرشته 310 متر , پاگرد مجزا
12,850,000,000تومان
 • 300 متر
 • ساخت 1398
 • 3 خواب
2 روز پیش

مشاور الهیه 300 متر تکواحدی
فروخته شده
فرشته 122 متر ,نور شمال و جنوب
1
3,172,000,000تومان
آپارتمان 122 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته 122 متر ,نور شمال و جنوب
 • 122 متر
 • ساخت 1395
 • 2 خواب
2 ماه پیش

مشاور فرشته 122 متر ,نور شمال و جنوب
فروخته شده
فرشته, 150 متر با ویوی ابدی , تراس کاربردی
1
3,800,000,000تومان
آپارتمان 152 متری برای فروش در فرشته ،
فرشته, 150 متر با ویوی ابدی , تراس کاربردی
 • 152 متر
 • ساخت 1394
 • 3 خواب
2 ماه پیش

مشاور فرشته, 150 متر با ویوی ابدی , تراس کاربردی