• 122 متر
 • ساخت 1389
1 ماه پیش

مشاور علی یحیایی مرادی
 • 95 متر
 • ساخت 1395
 • 2 خواب
1 ماه پیش

مشاور علی یحیایی مرادی
آپارتمان 105 متری برای فروش در سعادت آباد ،
آپارتمان فروشي به قيمت سعادت آباد
 • 105 متر
 • ساخت 1393
 • 2 خواب
1 ماه پیش

مشاور علی یحیایی مرادی
فروخته شده
آپارتمان فروشي سعادت آباد لوكس
آپارتمان 124 متری برای فروش در سعادت آباد ،
آپارتمان فروشي سعادت آباد لوكس
 • 124 متر
 • ساخت 1397
 • 2 خواب
3 ماه پیش

مشاور علی یحیایی مرادی
فروخته شده
آپارتمان فروشي/ لوكس سعادت آباد
5
آپارتمان 167 متری برای فروش در سعادت آباد ،
آپارتمان فروشي/ لوكس سعادت آباد
 • 167 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
3 ماه پیش

مشاور علی یحیایی مرادی
فروخته شده
آپارتمان فروشي/ لوكس سعادت آباد
5
آپارتمان 167 متری برای فروش در سعادت آباد ،
آپارتمان فروشي/ لوكس سعادت آباد
 • 167 متر
 • ساخت 1397
 • 3 خواب
3 ماه پیش

مشاور علی یحیایی مرادی
فروخته شده
آپارتمان سعادت آباد / روبه افتاب / خوش نقشه
آپارتمان 120 متری برای فروش در سعادت آباد ،
آپارتمان سعادت آباد / روبه افتاب / خوش نقشه
 • 120 متر
 • ساخت 1382
3 ماه پیش

مشاور علی یحیایی مرادی
فروخته شده
آپارتمان سعادت آباد رو به آفتاب لوكيشن قوي
6
آپارتمان 120 متری برای فروش در سعادت آباد ،
آپارتمان سعادت آباد رو به آفتاب لوكيشن قوي
 • 120 متر
 • ساخت 1384
3 ماه پیش

مشاور علی یحیایی مرادی
فروخته شده
آپارتمان نوساز فروشي / شهرك غرب
1
آپارتمان 130 متری برای فروش در شهرک غرب ،
آپارتمان نوساز فروشي / شهرك غرب
 • 130 متر
 • ساخت 1397
3 ماه پیش

مشاور علی یحیایی مرادی
فروخته شده
آپارتمان فروشي سعادت آباد نورگير فوقالاده
3
آپارتمان 135 متری برای فروش در سعادت آباد ،
آپارتمان فروشي سعادت آباد نورگير فوقالاده
 • 135 متر
 • ساخت 1397
3 ماه پیش

مشاور علی یحیایی مرادی