1,200,000,000تومان
آپارتمان 95 متری برای فروش در جنت آباد جنوبی ،
95متر دو خواب لاکچری دیزاین شده(پونک)
 • 95 متر
 • 2 خواب
3 ماه پیش

مشاور 95متر دو خواب لاکچری دیزاین شده(پونک)
45,000,000تومان
تجاری 20 متری برای فروش در شهران ،
پیش فروش مجتمع تجاری الیزیوم به صورت اقساط یک تا پنج سال
 • 20 متر
 • ساخت 1397
 • 1 خواب
5 ماه پیش

مشاور پیش فروش مجتمع تجاری الیزیوم به صورت اقساط یک تا پنج سال
2,053,469,816تومان
تجاری 47 متری برای فروش در شهران ،
پیش فروش واحدهای تجاری الیزیوم به صورت اقساط
 • 47 متر
 • ساخت 1397
 • 1 خواب
5 ماه پیش

مشاور پیش فروش واحدهای تجاری الیزیوم به صورت اقساط
1,465,459,776تومان
تجاری 33 متری برای فروش در شهران ،
پیش فروش مجتمع تجاری الیزیوم اقساط یک تا پنج سال
 • 33 متر
 • ساخت 1397
 • 1 خواب
5 ماه پیش

مشاور پیش فروش مجتمع تجاری الیزیوم اقساط یک تا پنج سال
1,581,891,498تومان
تجاری 35 متری برای فروش در شهران ،
پیش فروش مجتمع تجاری الیزیوم اقساط یک تا پنج سال
 • 35 متر
 • 1 خواب
5 ماه پیش

مشاور پیش فروش مجتمع تجاری الیزیوم اقساط یک تا پنج سال
1,469,617,992تومان
تجاری 29 متری برای فروش در شهران ،
پیش فروش مجتمع تجاری الیزیوم با30%نقد و 15%تحویل و 55%اقساط
 • 29 متر
 • ساخت 1397
 • 1 خواب
4 ماه پیش

مشاور پیش فروش مجتمع تجاری الیزیوم با30%نقد و 15%تحویل و 55%اقساط
9,837,816,768تومان
تجاری 212 متری برای فروش در شهران ،
فروش مجتمع تجاری الیزیوم غول منطقه پنج به صورت اقساط
 • 212 متر
 • ساخت 1397
 • 1 خواب
4 ماه پیش

مشاور فروش مجتمع تجاری الیزیوم غول منطقه پنج به صورت اقساط
2,489,405,400تومان
تجاری 50 متری برای فروش در شهران ،
پیش فروش مجتمع تجاری الیزیوم 30%نقد15%تحویل55%اقساط پنج ساله
 • 50 متر
 • ساخت 1397
 • 1 خواب
4 ماه پیش

مشاور پیش فروش مجتمع تجاری الیزیوم 30%نقد15%تحویل55%اقساط پنج ساله
2,043,103,600تومان
تجاری 34 متری برای فروش در شهران ،
پیش فروش مجتمع تجاری الیزیوم بصورت لیزینگ
 • 34 متر
 • ساخت 1397
 • 1 خواب
4 ماه پیش

مشاور پیش فروش مجتمع تجاری الیزیوم بصورت لیزینگ
1,582,030,400تومان
تجاری 33 متری برای فروش در شهران ،
پیش فروش مجتمع تجاری الیزیوم به صورت لیزینگ
 • 33 متر
 • ساخت 1397
 • 1 خواب
4 ماه پیش

مشاور پیش فروش مجتمع تجاری الیزیوم به صورت لیزینگ